Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

27 Aralık 2023

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

 
 
Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsilen düzenlenen elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB) alım satımına aracılık edilmesine, aracıların yetkilendirilmesi ile aracıların gözetim ve denetimine ilişkin hususlar Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş olup bu Yönetmelik’te uygulamanın sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlaştırılmasına ve ürün piyasası aracı kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik değişiklikler yapılmıştır.
 
Bu kapsamda;
 

  • Aracıların daha güçlü bir mali yapıya sahip olmalarını teminen faaliyet izni talebinde bulunan aracının sahip olması gereken sermaye miktarı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmış ve bu sermayenin tamamının nakden ve tamamen ödenmiş olması şartı getirilmiştir.
  • Aracıların diğer aracı kuruluşlarla veya ticaret borsaları ile acentelik sözleşmesi yapabilmeleri sağlanmıştır.
  • Aracıların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uyması gereken ilke ve esaslar, aracıların yükümlülükleri ve aracıların yapamayacakları iş ve işlemlere yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
  • Aracıların faaliyet izninin Bakanlığımız tarafından askıya alınması ve iptalini gerektirecek fiil ve haller düzenlenmiş, ayrıca Borsa üyesi aracılara uygulanacak idari yaptırımlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik