Hal Hakem Heyetlerinde Görüşülecek Uyuşmazlıklara İlişkin 2024 Yılında Uygulanacak Parasal Sınır Belirlendi

20 Aralık 2023

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA

HAL HAKEM HEYETLERİNDE GÖRÜŞÜLECEK UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN 2024 YILINDA UYGULANACAK PARASAL SINIR BELİRLENDİ
 

Sebze ve meyve ticaretinde, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında veya 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla ticaret il müdürlükleri bünyesinde hal hakem heyetleri oluşturulmuştur.

Kanunla belirlenen tutarların altında yer alan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olup bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar da ilam hükmündedir. Bununla birlikte, söz konusu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda da hal hakem heyetine başvuru mümkün olup heyetin vereceği kararlar asliye ticaret mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilmektedir.

Hal Hakem Heyetleri parasal sınırları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Bu kapsamda, bugün yayımlanan Tebliğ ile 2023 yılı için 388.917,43 TL olarak uygulanan hal hakem heyetlerindeki parasal sınır, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 616.278,55 TL olarak tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ