Tarihçe

01 Ağustos 2019
 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü, geçmişi Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan köklü bir birimdir. Bu dönemde, ticaret, ziraat ve sanayi gibi konuların üzerinde önemle durulması gerektiği fikri devlet adamları arasında yaygınlaşmaya başlamış ve bu çerçevede, ticareti geliştirmek, ilerletmek ve ticaretle ilgili konuları bir araya toplayarak bu alanın düzenlenmesinde birlik ve bütünlüğü sağlamak için 8 Temmuz 1839 tarihinde “Ticaret Nezareti” kurulmuştur.

İlk TBMM dönemine kadar, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, “Ticaret Nezareti”, “Ticaret ve Ziraat Nezareti” ve “Ticaret ve Umur-ı Nafıa Nezareti” gibi çeşitli adlar altında kurulan Bakanlıklar nezdinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

Daha sonra, TBMM tarafından, 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul edilen “Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun” ile Genel Müdürlüğümüz ticaret, sanayi, ziraat, orman ve maadin işlerini yürütmek üzere oluşturulan “İktisat Vekaleti” bünyesinde yer almıştır.

Cumhuriyet döneminde adları zaman zaman değişmekle birlikte iç ticarete yönelik hizmetler, kurulan çeşitli bakanlıklar nezdinde verilmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda, İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, “İktisat Vekaleti”, “Ticaret Vekaleti”, “Ekonomi ve Ticaret Vekaleti” ve “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir.

Son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı içinde yer alan Genel Müdürlüğümüz, 10/7/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne istinaden Ticaret Bakanlığı bünyesinde iç ticarete yönelik görev ve hizmetlerini yürütmektedir.
 
 
İlgili Resmi Gazete metinlerine ulaşmak için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.
(1920 tarihli Kanun)
(1934 tarihli Kanun)
(1939 tarihli Kanun)