Kurumsal


Geçmişi Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan köklü bir birim olan ve günümüze kadar ticaret ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kurulan Bakanlıklar nezdinde faaliyetlerini sürdüren İç Ticaret Genel Müdürlüğü, son olarak 10/7/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne istinaden Ticaret Bakanlığı bünyesinde iç ticarete yönelik görev ve hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir.