Genel Müdürümüz

07 Mart 2022

ADEM BAŞAR

15.09.1976 Ordu/Korgan doğumlu. İlk öğrenimini Korgan’da orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1994 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1998 yılında mezun olduktan sonra 2010 yılında Türkiye Ortadoğu Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2011 yılında 1 yıl için mesleki inceleme amacıyla İngiltere’de görevlendirildi.

Memuriyete 18.12.1998 tarihinde mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığında İç Ticaret Stj. Kontrolörü olarak başladı. Aynı birimde Kontrolörlük ve Başkontrolörlük sonrası 2011 yılında Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Başmüfettişlik görevi yaptı. Devamında İç Ticaret Genel Müdürlüğünde 26.12.2011 - 22.4.2015 tarihleri arasında daire başkanlığı, 22.04.2015 - 3.3.2020 tarihleri arasında ise genel müdür yardımcılığı görevlerini ifa ettikten sonra 3.3.2020 tarihinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi, 2 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/578 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da  İç Ticaret Genel Müdürlüğüne asaleten atandı.