Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

14 Aralık 2023

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı


Yönetmelik 1 Ocak 2024 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere uyum kapsamında Ticaret Bakanlığımızca Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı hazırlanarak 24 Ağustos 2023 tarihinde ilgili kuruluşların ve komuoyunun görüşüne açılmıştır. Bakanlığımıza ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan ve ilgili Kanuna uyum sağlayan Yönetmelik 14 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Üretici, Tedarikçi ve Perakende İşletmeler Arasında Ticari İlişkilerle İlgili Düzenlemelere Gidildi

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde karşı tarafın ticari faaliyetini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan faaliyetler, "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanarak yasaklandı.

Bu kapsamda,

  • Karşı tarafın herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlanması,
  • Kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması,
  • Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarının, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlenmemesi,
  • Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere sözleşmede yer verilmesi,
  • Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet verilmediği halde karşı taraftan prim ve bedel alınması,
  • Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilmesi, ürünlerin tesliminden sonra bozulma gibi maaliyetlerin karşı tarafa yansıtılması ve satılamadığı gerekçesiyle iade edilmesi
  • İdari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetlerin üretici veya tedarikçiye yansıtılması,
  • Kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle karşı tarafa ticari misillemelerde bulunulması,
  • İşletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olunması,
yasaklanarak idari para cezasına bağlandı.

Üretici, Tedarikçi ve Perakende İşletmeler Arasında Tarım ve Gıda Ürünlerinin Tedarikinde Ödeme Süreleri Kısaltıldı

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve fıda ürünlerinin tedarikinde tarafların ölçeğine bakılmaksızın ödeme süresi "45 gün" olarak belirlendi. Ürünlerin tedarikinde "alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli" ya da "alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli" olması durumlarında; alacaklının ölçeğinin borçludan daha küçük olması durumunda küçük ölçekli işletmeyi korumak amacı ile bu süre "30 gün" olarak belirlendi.

Ayrıca düzenleme ile üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde "alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli" ya da "alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli" olması durumlarında ödeme süresi "60 gün" olarak belirlendi.

Söz konusu düzenleme ile ödemeler konusunda taraflar arasında ihtilafların azaltılması, vade kısalması ile fiyat belirlenirken üreticinin ve tedarikçinin finansman maliyetlerinin ve fiyatların düşürülmesi hedeflenmektedir.

Vatandaşlarımızın Glütensiz, Laktozsuz ve Benzeri Ürünlere Ulaşmasının Kolaylaştırılması Hedeflendi

Glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığına, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu düzenlemeler uyarınca, perakende ticarette üretici, tedarikçi ve perakende işlermeler arasındaki ticari faaliyetleri düzenlerken tıbbi beslenme tedavisi gereken vatandaşlarımızın glütensiz, laktozsuz ve benzeri özelliklere sahip ürünlere ulaşmasının kolaylaştırılması da amaçlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik