Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

13 Şubat 2024

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


Uzun süre depolanabilen ve standardize edilebilen tarım ürünlerinin uygun koşullarda depolanması ve depolanan ürünlerin ticaretinin kolay, hızlı ve güvenilir biçimde yapılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar çercevesinde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
        
Yönetmelikte yapılan başlıca değişiklikler şunlardır:
 

  • Lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni verilmesinde istenilen belgeler bürokrasinin azaltılması amacıyla artık ilk başvuruda alınmayacaktır.
 
  • Lisanslı depolarda uygulanacak olan yeni ücret tarifesinin, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra depolanan ürünlere ve tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce depoda bulunan ürünlere yeni tarife tarihinden itibaren uygulanması sağlanmıştır.
 
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait olan ve lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden depo kira ücretlerinin bundan böyle aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenmesine imkan sağlanmıştır.

 
Bunların dışında ihtiyaç duyulan bazı teknik düzenlemeler yapılmıştır. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik