"6 Ay 6 Bin Kilometre" ve "Liste Fiyatı" Kısıtlamalarına İlişkin Düzenlemelerin Süresi Uzatıldı

07 Aralık 2023

"6 AY 6 BİN KİLOMETRE" VE "LİSTE FİYATI" KISITLAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN SÜRESİ UZATILDI

"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na İlişkin Düzenlemeler 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren 6 Ay Süreyle Yeniden Uzatıldı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının, Üretici veya Distribütör Tarafından Tavsiye Edilen Güncel Satış Fiyatının Üzerinde Bir Fiyattan "İlan Yoluyla Pazarlaması" Yapılamayacak.


Otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomoyiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16 Ağustos 2022 ve 6 Temmuz 2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemelrin uygulanmasınıni otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine olumlu etkileri gözlemlendiğinden anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle  "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlaması"na ilişkin düzenlemelerin 6 ay süreyle 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi"ne aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığının bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

Bakanlığımızca otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak hem de aadil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte olup gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik