Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Parasal Eşiklerin Belirlenmesi Hakkında Duyuru

28 Şubat 2024

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Parasal Eşiklerin Belirlenmesi Hakkında Duyuru

6563 sayılı Kanun kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (ETAHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (ETHS) uyması gereken yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla eşik değerler oluşturulmuştur.

Kanunda yer verilen eşik değerler, anılan Kanunun Geçici 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2023 yılı Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla %50 oranında artırılarak 2023 yılı eşikleri belirlenmiştir.

Söz konusu parasal eşiklerin, Kanunun Ek 2’nci maddesinin onuncu ve Ek 4’üncü maddesinin altıncı fıkraları gereğince 2024 yılı için artırılması gerekmekte olup, 2024 yılı eşik değerlerinin belirlenmesine esas teşkil eden (ETAHS ve ETHS net işlem hacimleri toplamı) elektronik ticaret hacmindeki yıllık değişim %119,67 olarak gerçekleşmiştir.

Güncellenen eşiklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
 

MEVCUT EŞİKLER
(2023 Yılı-TL)
ARTIRILMIŞ EŞİKLER
(2024 Yılı-TL)
15.000.000.000 32.950.500.000
30.000.000.000 65.901.000.000
45.000.000.000 98.851.500.000
60.000.000.000 131.802.000.000
75.000.000.000 164.752.500.000
82.500.000.000 181.227.750.000
90.000.000.000 197.703.000.000
97.500.000.000 214.178.250.000

*Renkli olarak belirtilen eşik değerler orta, büyük ve çok büyük ölçeği ifade etmektedir.