Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

21 Mart 2024

Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı


1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek, bu sayede, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara sahip bireylerin anılan ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak ve toplumun bu ürünlere ilişkin bilincini artırmak maksatlarıyla; Ticaret Bakanlığına, esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verilmiştir.

Bu çerçevede, üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin tüm unsurlarıyla istişareler yürütülmek suretiyle hazırlanan “Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ” 05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak glüten intoleransı bulunan vatandaşlarımızın glütensiz gıda ürünlerine ulaşımının kolaylaştırılmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır.
 

Ürün satış yükümlülüğü, gıda perakende sektörünün dinamikleri çerçevesinde mağaza büyüklüklerine göre kademelendirme yapılarak getirilmiştir.


Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara; 250 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı; 400 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerinde ise yine glütensiz olmak üzere un, ekmek, makarna, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.
 

Uygulama başlangıcına yönelik takvimlendirme, glütensiz ürünlerin üretimi ve ulaşılabilirliğine ilişkin hususlar birlikte değerlendirilerek yapılmıştır.


Sektörün yükümlülüğe uyum sağlayabilmek üzere gerekli adımları atabilmesini teminen, 250 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerde uygulanması öngörülen düzenleme için yürürlük tarihi 1 Haziran 2024; 400 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerde uygulanması öngörülen düzenleme için ise yürürlük tarihi 1 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ