“6 Ay 6 Bin Kilometre” Düzenlemesine Motosikletler de Dahil Edildi

13 Aralık 2023

"6 Ay 6 Bin Kilometre" Düzenlemesine Motosikletler de Dahil Edildi


Kamuoyunun malumları olduğu üzere, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere Bakanlığımızca birçok düzenleme yürürlüğe konulmuş olup bu kapsamda ülkemiz genelinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

Söz konusu çalışmalarımızın neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiğini ve vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığını memnuniyetle gözlemliyoruz.

Diğer taraftan, son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğuna yönelik ticaret il müdürlüklerimiz ve Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Son olarak, 13 Aralık 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışı da 6 Ay 6 Bin Kilometre düzenlemesi kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak otomobil ve arazi taşıtları konusunda sağlanan fiyat istikrarının ve piyasa dengesinin motosikletler konusunda da sağlanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik