Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu

17 Nisan 2020

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek madde ekleyerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduk.

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunacak ve gerektiğinde idari para cezası uygulayacak.

Kurul 13 üyeden oluşmaktadır. 

Bakanlığımızı temsilen dört; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye olacak.

Sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye olacak.

Söz konusu Kurul olağan dışı durumlarda özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili yaşanan sorunları çözmek için Başkanın çağrısı üzerine toplanacak ve çalışmalarını yürütecek.