Elektronik Ticarette İstatistiki Veriler ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu Çalıştayı gerçekleştirildi.

23 Temmuz 2019

Bakanlığımızca elektronik ticarette istatistiki verilerin oluşturulması, bu verilerin sağlıklı olarak kamuoyuyla paylaşılması ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun e-ticaret işletmeleri ve tüketiciler için daha faydalı bir hale getirilmesi amacıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da çalıştay gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalıştaya kamu kurumları, dernekler ve meslek kuruluşları, elektronik ticaret işletmeleri, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kargo ve lojistik işletmeleri ile altyapı sağlayıcılar katılım sağladı.

200’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayın sabahki oturumunda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adem BAŞAR tarafından açılış konuşması yapıldı. Daha sonra Bakanlığımız tarafından katılımcılara ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformuna ilişkin bilgiler sunuldu.

Öğleden sonraki oturumda ise yuvarlak masa düzeninde her masada e-ticaret ekosisteminin aktörleriyle sağlıklı e-ticaret verilerine ulaşılması ve işletmelerin ve tüketicilerin www.eticaret.gov.tr adresini etkin kullanması adına neler yapılabileceği tartışıldı.

Sektör temsilcilerinin çalıştay konuları ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri masalarda yer alan raportörler tarafından çalıştay raporuna yansıtılmak üzere kayıt altına alındı.