Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Temmuz 2019 Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

12 Temmuz 2019 Cuma

19 Temmuz 2019

-TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 01/04/2019-30/06/2019 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 71 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 7.072.371,74-TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.

Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 26 Temmuz 2019 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 291.124,31
TOPLAM 291.124,31
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.497,78
Mısır 3 TL/Ton/Ay 152.746,51
Arpa 3 TL/Ton/Ay 2.490,88
TOPLAM 170.735,17
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 84.721,83
Buğday 3 TL/Ton/Ay 6.698,73
TOPLAM 91.420,56
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.906,23
Arpa 3 TL/Ton/Ay 6.107,44
TOPLAM 10.013,67
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 26.440,35
Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.157,76
TOPLAM 33.598,11
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 736,20
Arpa 3 TL/Ton/Ay 19.332,82
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.213,63
TOPLAM 21.282,65
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 8.721,20
Buğday 3 TL/Ton/Ay 203.029,51
Mısır 3 TL/Ton/Ay 113.947,14
TOPLAM 325.697,85
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 14.408,11
Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.886,46
TOPLAM 22.294,57
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.050,29
Buğday 3 TL/Ton/Ay 6,82
Arpa 3 TL/Ton/Ay 2.139,30
TOPLAM 12.196,41
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 2.030,60
TOPLAM 2.030,60
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 576,32
Buğday 3 TL/Ton/Ay 245,40
Mısır 3 TL/Ton/Ay 50.325,71
TOPLAM 51.147,43
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 143.200,87
TOPLAM 143.200,87
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
Bağışlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 18.516,47
TOPLAM 18.516,47
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.216,28
TOPLAM 15.216,28
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.413,97
TOPLAM 2.413,97
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 222.940,15
TOPLAM 222.940,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 3.445,53
Buğday 3 TL/Ton/Ay 59.745,85
Mısır 3 TL/Ton/Ay 73.155,15
Nohut 3 TL/Ton/Ay 385,18
TOPLAM 136.731,71
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.129,31
TOPLAM 1.129,31
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 256.258,31
TOPLAM 256.258,31
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.065,67
Buğday 3 TL/Ton/Ay 383,46
Mısır 3 TL/Ton/Ay 45,36
TOPLAM 4.494,49
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 796,69
Buğday 3 TL/Ton/Ay 40.759,39
TOPLAM 41.556,08
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 3.381,07
Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.988,74
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.799,92
TOPLAM 20.169,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.916,35
Buğday 3 TL/Ton/Ay 79.036,48
Mısır 3 TL/Ton/Ay 216.219,97
TOPLAM 337.172,80
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 89.146,34
TOPLAM 89.146,34
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 29.584,96
Arpa 3 TL/Ton/Ay 336,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 50.701,17
TOPLAM 80.622,83
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Çeltik 3 TL/Ton/Ay 5.476,20
TOPLAM 5.476,20
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.297,58
Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.159,93
TOPLAM 36.457,51
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 58.691,73
Buğday 3 TL/Ton/Ay 20.267,23
TOPLAM 78.958,96
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.000,30
TOPLAM 1.000,30
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.768,11
Mısır 3 TL/Ton/Ay 26.101,42
TOPLAM 33.869,53
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 9.722,77
Buğday 3 TL/Ton/Ay 9.934,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 16.331,06
TOPLAM 35.988,54
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 14.629,74
Buğday 3 TL/Ton/Ay 108.757,45
TOPLAM 123.387,19
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 104.320,06
Arpa 3 TL/Ton/Ay 9.820,48
Mısır 3 TL/Ton/Ay 303.397,24
TOPLAM 417.537,78
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.347,70
TOPLAM 3.347,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 51.125,74
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.412,18
TOPLAM 59.537,92
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 68.080,74
TOPLAM 68.080,74
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 155.046,08
TOPLAM 155.046,08
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 37.776,54
Buğday 3 TL/Ton/Ay 296,26
Mısır 3 TL/Ton/Ay 226.100,42
TOPLAM 264.173,22
         
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 161.597,23
TOPLAM 161.597,23
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 20.192,72
TOPLAM 20.192,72
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 240.746,64
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.497,03
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.854,72
TOPLAM 250.098,39
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NERGİZLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 108.810,87
TOPLAM 108.810,87
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 121.406,57
TOPLAM 121.406,57
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 60.962,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 115.555,48
TOPLAM 176.518,41
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.014,52
TOPLAM 2.014,52
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 121.344,98
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.168,61
TOPLAM 129.513,59
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 39.771,22
TOPLAM 39.771,22
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.733,95
Arpa 3 TL/Ton/Ay 2.394,43
Mısır 3 TL/Ton/Ay 16.532,56
TOPLAM 23.660,94
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.398,17
Arpa 3 TL/Ton/Ay 21.417,76
TOPLAM 25.815,93
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 104.354,44
Buğday 3 TL/Ton/Ay 664,71
TOPLAM 105.019,15
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 203.736,69
TOPLAM 203.736,69
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 42,74
Buğday 3 TL/Ton/Ay 9.861,33
Mısır 3 TL/Ton/Ay 98.753,78
TOPLAM 108.657,85
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.764,62
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.960,52
Mısır 3 TL/Ton/Ay 32.823,84
TOPLAM 40.548,98
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 101.190,35
Buğday 3 TL/Ton/Ay 82.716,31
TOPLAM 183.906,66
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SÖNMEZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 28.495,73
TOPLAM 28.495,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.765,82
Mısır 3 TL/Ton/Ay 52.239,33
Arpa 3 TL/Ton/Ay 6.968,54
TOPLAM 74.973,69
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 27.556,93
Arpa 3 TL/Ton/Ay 162,41
TOPLAM 27.719,34
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.358,94
Arpa 3 TL/Ton/Ay 698,48
TOPLAM 4.057,42
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 52.164,85
Arpa 3 TL/Ton/Ay 653,04
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.787,20
TOPLAM 56.605,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 9.609,99
Mısır 3 TL/Ton/Ay 112.438,94
TOPLAM 122.048,93
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 98.066,52
TOPLAM 98.066,52
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 122.844,48
Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.445,24
TOPLAM 124.289,72
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 375.354,73
Arpa 3 TL/Ton/Ay 3.951,01
Buğday 3 TL/Ton/Ay 96.030,50
TOPLAM 475.336,24
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 146.478,43
Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.251,42
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 94.200,73
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 69.419,50
TOPLAM 322.350,08
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 852,77
Buğday 3 TL/Ton/Ay 82.919,72
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.271,19
TOPLAM 92.043,68
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.135,71
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.516,12
TOPLAM 9.651,83
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.142,97
TOPLAM 3.142,97
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 52.843,07
TOPLAM 52.843,07
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 9.860,60
TOPLAM 9.860,60
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.823,36
Arpa 3 TL/Ton/Ay 21.043,14
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.099,70
TOPLAM 45.966,20
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.238,10
Arpa 3 TL/Ton/Ay 1.909,50
Mısır 3 TL/Ton/Ay 132.530,97
TOPLAM 139.678,57