Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin 2020/4. Dönem Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

04 Şubat 2021

                                                             
TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2020/5) 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.


01/10/2020 – 31/12/2020 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 125 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 38.480.297,82 -TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.

Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 27/01/2021 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.

 

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 236.452,46
Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.350,60
                        TOPLAM 238.803,06
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay  120.731,16
Mısır 3 TL/Ton/Ay 359.564,31
Arpa 3 TL/Ton/Ay 14.396,31
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 11.400,00
TOPLAM 506.091,78
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINBİLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 319.247,00
Mısır 3 TL/Ton/Ay 96.775,99
Arpa 3 TL/Ton/Ay 71.710,93
TOPLAM 487.733,92
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AFYON BORSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 29.663,68
Arpa 3 TL/Ton/Ay 29.910,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 11.862,33
TOPLAM 71.436,89
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 84.225,23
Arpa 3 TL/Ton/Ay 78.208,03
TOPLAM 162.433,26
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKBAL HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 110.491,26
Arpa 3 TL/Ton/Ay 240.660,96
TOPLAM 351.152,22
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 215.263,85
Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.501,32
TOPLAM 232.765,17
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 79.008,75
Arpa 3 TL/Ton/Ay 123.737,17
Mısır 3 TL/Ton/Ay 18.008,12
TOPLAM 220.754,04
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 140.407,63
Buğday 3 TL/Ton/Ay 144.361,80
TOPLAM 284.769,43
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.535,95
Arpa 3 TL/Ton/Ay 258.752,49
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 4.184,01
Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.151,78
TOPLAM 304.624,23
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 172.868,95
Buğday 3 TL/Ton/Ay 234.218,59
Mısır 3 TL/Ton/Ay 796.841,60
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 9.513,58
TOPLAM 1.213.442,72
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 77.940,56
Mısır 3 TL/Ton/Ay 87.410,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 9.379,59
Nohut 3 TL/Ton/Ay 21.641,16
TOPLAM 196.371,96
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 6.716,00
Arpa 3 TL/Ton/Ay 31.265,91
Buğday 3 TL/Ton/Ay 133.767,11
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 42,56
Nohut 3 TL/Ton/Ay 3.358,67
TOPLAM 175.150,25
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 120.552,05
Buğday 3 TL/Ton/Ay 32.543,42
Mısır 3 TL/Ton/Ay 216.990,06
TOPLAM 370.085,53
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 114.570,62
Buğday 3 TL/Ton/Ay 27.992,59
Mısır 3 TL/Ton/Ay 362.325,65
TOPLAM 504.888,86
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 141.678,39
TOPLAM 141.678,39
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BETA GEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 37.867,29
Mısır 3 TL/Ton/Ay 368.503,12
Nohut 3 TL/Ton/Ay 17.393,12
TOPLAM 423.763,53
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
BAĞIŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 108.223,35
Mısır 3 TL/Ton/Ay 302.656,85
TOPLAM 410.880,20
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALIKESİR HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 238,37
Buğday 3 TL/Ton/Ay 141.407,89
Mısır 3 TL/Ton/Ay 77,57
TOPLAM 141.723,83
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 83.460,73
Mısır 3 TL/Ton/Ay 266.705,18
TOPLAM 350.165,91

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
1001 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 232.978,04
TOPLAM 232.978,04
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BAŞAK SARIKAYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.900,06
Buğday 3 TL/Ton/Ay 88.099,05
TOPLAM 124.999,11
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BATMAN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 84.629,88
Buğday 3 TL/Ton/Ay 100.908,75
TOPLAM 185.538,63
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALKIR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.460,90
Buğday 3 TL/Ton/Ay 101.950,59
TOPLAM 114.411,49
 


 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 85.989.80
Buğday 3 TL/Ton/Ay 54.564,59
TOPLAM 140.554,39
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 156.964,61
Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.524,57
TOPLAM 169.489,18
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CENSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 185.275,16
Mısır 3 TL/Ton/Ay 39.878,89
TOPLAM 225.154,05
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞA AKBULUT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 45.969,12
Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.606,97
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.183,59
TOPLAM 72.759,68
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞU MARMARA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 50.347,29
Mısır 3 TL/Ton/Ay 141.251,46
Buğday 3 TL/Ton/Ay 73.816,66
TOPLAM 265.415,41
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DİCLE İPEKYOLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 38.975,03
Nohut 3 TL/Ton/Ay 367,08
Buğday 3 TL/Ton/Ay 12.821,25
TOPLAM 52.163,36
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DURAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 211.329,33
TOPLAM 211.329,33
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 205.888,32
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 14.332,00
TOPLAM 220.220,32
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 249.394,34
TOPLAM 249.394,34
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERC Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.502,77
Buğday 3 TL/Ton/Ay 104.746,49
TOPLAM 166.249,26
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 136.946,89
Buğday 3 TL/Ton/Ay 273.057,16
Mısır 3 TL/Ton/Ay 61.007,13
Nohut 3 TL/Ton/Ay 133.278,27
TOPLAM 604.289,45
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 414.118,05
TOPLAM 414.118,05
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESERLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 23.598,48
Buğday 3 TL/Ton/Ay 80.184,26
TOPLAM 103.782,74
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 28.882,62
TOPLAM 28.882,62
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.742,84
Buğday 3 TL/Ton/Ay 510.310,17
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.669,90
TOPLAM 544.722,91
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 114.186,66
Buğday 3 TL/Ton/Ay 159.207,74
TOPLAM 273.394,40
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 344.514,85
Mısır 3 TL/Ton/Ay 138.215,97
TOPLAM 482.730,82
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 120.353,30
Buğday 3 TL/Ton/Ay 85.441,48
Mısır 3 TL/Ton/Ay 335.568,18
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.247,52
TOPLAM 542.610,48
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 220.995,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 79.037,58
TOPLAM 300.033,54
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HİMMETDEDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 32.871,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 80.646,78
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 5.772,30
TOPLAM 119.291,01
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HİKMET ŞEFLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 56.086,06
Buğday 3 TL/Ton/Ay 48.034,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 143.230,59
Nohut 3 TL/Ton/Ay 4.125,18
TOPLAM 251.476,54
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 164.892,67
Arpa 3 TL/Ton/Ay 51.962,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 77.504,80
TOPLAM 294.359,53
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HASANOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 37.182,85
Arpa 3 TL/Ton/Ay 72.278,26
Nohut 3 TL/Ton/Ay 12.202,24
Mısır 3 TL/Ton/Ay 58.466,59
TOPLAM 180.129,94
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İSMAİL HAKAN BALTAOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 43.990,72
Arpa 3 TL/Ton/Ay 20.448,84
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.298,69
TOPLAM 87.738,25
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 101.196,61
Buğday 3 TL/Ton/Ay 37.479,25
TOPLAM 138.675,86
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 182.528,15
TOPLAM 182.528,15
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 28.372,62
Arpa 3 TL/Ton/Ay 170.286,85
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.553,76
Mısır 3 TL/Ton/Ay 6.751,11
TOPLAM 212.964,34
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 310.208,87
Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.415,12
TOPLAM 357.623,99
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KOÇAKER LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 22.985,85
Buğday 3 TL/Ton/Ay 22.842,79
Mısır 3 TL/Ton/Ay 81.177,93
TOPLAM 127.006,57
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 328.660,63
TOPLAM 328.660,63
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAHVECİ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 26.114,16
Buğday 3 TL/Ton/Ay 12.817,07
Mısır 3 TL/Ton/Ay 125.865,66
TOPLAM 164.796,89
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÜÇÜKER İNÇLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 148.768,04
Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.206,92
TOPLAM 149.974,96
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 200,56
Buğday 3 TL/Ton/Ay 86.222,30
TOPLAM 86.422,86
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 93.359,03
Buğday 3 TL/Ton/Ay 68.096,47
Mısır 3 TL/Ton/Ay 69.880,82
TOPLAM 231.336,32
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 142.671,62
Buğday 3 TL/Ton/Ay 297.289,63
Mısır 3 TL/Ton/Ay 270,10
TOPLAM 440.231,35
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KUŞAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 159.283,21
Arpa 3 TL/Ton/Ay 32.475,73
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.257,70
TOPLAM 194.016,64
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.204.827,92
Arpa 3 TL/Ton/Ay 198.289,31
Mısır 3 TL/Ton/Ay 388.104,38
Nohut 3 TL/Ton/Ay 9.589,18
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 58,55
TOPLAM 1.800.869,34
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.377,02
Mısır 3 TL/Ton/Ay 31.090,17
TOPLAM 78.467,19
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 95.131,87
Mısır 3 TL/Ton/Ay 187.093,95
TOPLAM 282.225,82
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LDR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 211.376,00
Arpa 3 TL/Ton/Ay 43.477,10
Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.073,51
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 4.260,33
TOPLAM 283.186,94
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LARENDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 4,83
Mısır 3 TL/Ton/Ay 288,708,14
TOPLAM 288.712,97
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 398.646,80
TOPLAM 398.646,80
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MAPA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 42.910,22
Arpa 3 TL/Ton/Ay 121.522,01
TOPLAM 164.432,23
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 151.542,24
TOPLAM 151.542,24
 

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 297.315,89
Mısır 3 TL/Ton/Ay 670.801,91
TOPLAM 968.117,80
 

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 311.747,88
TOPLAM 311.747,88
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 118.798,10
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.571,84
TOPLAM 121.369,94
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MURATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 984,98
TOPLAM 984,98
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLULAR GÖNEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 276.881,38
TOPLAM 276.881,38
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 685.468,20
Arpa 3 TL/Ton/Ay 621.289,46
Mısır 3 TL/Ton/Ay 212.225,14
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.000,08
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 23.455,07
TOPLAM 1.544.437,95
 


 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MEZOPOTAMYA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Nohut 3 TL/Ton/Ay 41.207,72
Mısır 3 TL/Ton/Ay 16.091,52
Buğday 3 TL/Ton/Ay 259.244,89
TOPLAM 316.544,13
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NAROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 91.839,14
TOPLAM 91.839,14
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NERGİZ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 111,97
TOPLAM 111,97
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NİYAZ ORHA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 640,40
Buğday 3 TL/Ton/Ay 456,13
Mısır 3 TL/Ton/Ay 124.721,90
TOPLAM 125.818,43
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 357.217,79
TOPLAM 357.217,79
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 425.797,58
Buğday 3 TL/Ton/Ay 135.610,92
TOPLAM 561.408,50
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACIÖMEROĞLU AFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 121.488,14
Buğday 3 TL/Ton/Ay 226.350,13
Arpa 3 TL/Ton/Ay 30.000,71
TOPLAM 377.838,98
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.520,23
Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.166,22
TOPLAM 29.686,45
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 332.325,68
Buğday 3 TL/Ton/Ay 112.392,54
TOPLAM 444.718,22
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZERSOY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 28.760,83
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.576,34
Buğday 3 TL/Ton/Ay 112.852,19
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.203,03
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 766,27
TOPLAM 151.158,66
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞANLIURFA PAMUK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 196.100,32
TOPLAM 196.100,32
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 60.854,84
Buğday 3 TL/Ton/Ay 185.795,54
TOPLAM 246.650,38
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLER URFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 75.066,48
Buğday 3 TL/Ton/Ay 33.388,68
TOPLAM 108.455,16
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 166.841,72
Arpa 3 TL/Ton/Ay 161.313,90
Mısır 3 TL/Ton/Ay 41.857,43
TOPLAM 370.013,05
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.945,14
Arpa 3 TL/Ton/Ay 30.049,91
TOPLAM 101.995,05
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
REKOLTE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.169,79
Arpa 3 TL/Ton/Ay 737,30
Mısır 3 TL/Ton/Ay 97.304,25
TOPLAM 99.211,34
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.928,84
Arpa 3 TL/Ton/Ay 48,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 280.344,71
TOPLAM 285.321,61
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞENLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 72.020,00
TOPLAM 72.020,00
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 184.388,78
Mısır 3 TL/Ton/Ay 102.020,77
TOPLAM 286.409,55
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 50.197,66
Buğday 3 TL/Ton/Ay 89.994,97
Arpa 3 TL/Ton/Ay 1.440,00
TOPLAM 141.632,63
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SALUVAN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 73.662,04
Mısır 3 TL/Ton/Ay 69.384,50
TOPLAM 143.046,54
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 125.025,69
Buğday 3 TL/Ton/Ay 12.772,81
Mısır 3 TL/Ton/Ay 84.445,24
TOPLAM 222.243,74
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 537.989,83
Buğday 3 TL/Ton/Ay 109.012,50
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 173,97
TOPLAM 647.176,30
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SÖNMEZLERAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 98.872,40
TOPLAM 98.872,40
 

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
SENTİNUS Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.458,50
Buğday 3 TL/Ton/Ay 40.544,35
Nohut 3 TL/Ton/Ay 230,92
TOPLAM 76.233,77
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 361.030,75
Mısır 3 TL/Ton/Ay 141.821,73
Arpa 3 TL/Ton/Ay 92.812,53
TOPLAM 595.665,01
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAYLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 39.280,98
Arpa 3 TL/Ton/Ay 105.698,99
TOPLAM 144.979,97
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 23.891,01
Arpa 3 TL/Ton/Ay 18.380,28
Mısır 3 TL/Ton/Ay 166.682,44
TOPLAM 208.953,73
 
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 162.826,83
Arpa 3 TL/Ton/Ay 13.692,38
TOPLAM 176.519,21
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.839,34
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.833,01
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.229,73
TOPLAM 59.902,08
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKNİK AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 234.539,24
TOPLAM 234.539,24
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 289,80
Mısır 3 TL/Ton/Ay 321.194,96
TOPLAM 321.484,76
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 619.679,65
Arpa 3 TL/Ton/Ay 9.472,65
TOPLAM 629.152,30
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.234,43
Arpa 3 TL/Ton/Ay 28.201,47
Mısır 3 TL/Ton/Ay 27.046,93
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.503,32
TOPLAM 74.986,15
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Mısır 3 TL/Ton/Ay 635.629,43
Buğday 3 TL/Ton/Ay 440.380,33
Arpa 3 TL/Ton/Ay 25.660,64
Nohut 3 TL/Ton/Ay 6.549,48
TOPLAM 1.108.219,88
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
Mısır
3 TL/Ton/Ay 778.876,91
Arpa 3 TL/Ton/Ay 37.925,06
Buğday 3 TL/Ton/Ay 146.825,09
Nohut 3 TL/Ton/Ay 19.202,86
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 442,03
TOPLAM 983.271,95
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 243.225,61
Arpa 3 TL/Ton/Ay 210.354,52
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 66.824,98
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 76.857,72
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 183.418,56
Mısır 3 TL/Ton/Ay 32.352,33
TOPLAM 813.033,72
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
     TARSUS TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 64.821,99
TOPLAM 64.821,99
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 191.667,48
Buğday 3 TL/Ton/Ay 610.392,75
Mısır 3 TL/Ton/Ay 100.906,97
TOPLAM 902.967,20
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.034.804,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 330.125,29
Kuru Kayısı 10 TL/Ton/Ay 2.933,64
TOPLAM 1.367.863,80
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 14.607,16
TOPLAM 14.607,16
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TZN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 278.149,06
TOPLAM 278.149,06
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 481.709,97
Arpa 3 TL/Ton/Ay 123.497,89
Nohut 3 TL/Ton/Ay 39.150,73
TOPLAM 644.358,59
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.176,56
Mısır 3 TL/Ton/Ay 47.407,95
TOPLAM 91.584,51
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
VİRANŞEHİR LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 138.105,86
Arpa 3 TL/Ton/Ay 326,52
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.213,44
TOPLAM 161.645,82
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 66.274,51
Arpa 3 TL/Ton/Ay 134.500,83
Mısır 3 TL/Ton/Ay 67.180,60
TOPLAM 267.955,94
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİTLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.326,68
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.580,66
TOPLAM 81.907,34
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 81.714,55
Buğday 3 TL/Ton/Ay 31.046,12
Arpa 3 TL/Ton/Ay 56.149,44
TOPLAM 168.910,11
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YENİ PAZAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 91.472,51
Nohut 3 TL/Ton/Ay 89.203,59
Arpa 3 TL/Ton/Ay 97.219,18
TOPLAM 277.895,28
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 90.936,28
Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.908,18
Mısır 3 TL/Ton/Ay 173.695,95
TOPLAM 301.540,41
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ZD LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 91.755,43
Mısır 3 TL/Ton/Ay 129.109,00
TOPLAM 220.864,43