Bakanlık Temsilciliği Yazılı Sınava İlişkin Duyuru (2024)

12 Haziran 2024

YAZILI SINAVA İLİŞKİN DUYURU

 
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak yazılı sınav 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.30’da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin “Hükümet Meydanı No: 2 06050 Ulus Altındağ/ANKARA” adresinde bulunan kampüsünde tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav süresi 90 dakikadır.

Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin internet sitesi üzerinden edinebilecek olup, Üniversite tarafından sınav giriş belgelerinin edinilme usulüne ilişkin olarak yapılan duyuruya https://sem.asbu.edu.tr/tr/duyuru/2024-anonim-sirket-bakanlik-temsilciligi-sinavi-hk adresinden ulaşılabilecektir.

Söz konusu duyurunun tüm adaylarca dikkatle incelenmesi ve süresi içinde sınav giriş belgelerinin edinilmesi önem arz etmektedir.

Sınavda uyulması gereken kurallar ile uyarılar aşağıda yer almaktadır.

Önemle duyurulur.

 
SINAV KURALLARI VE ÖNEMLİ UYARILAR
 
1. Adayların Sınava Giriş Belgesi olmadan sınava girmeleri mümkün değildir. Sınav günü sınava giriş belgelerini getirmeyi kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde adayların fotoğrafının bulunması zorunludur. Bu belgenin ön ve arka yüzünde kurum tarafından yazılan bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınav başlangıcında sınava giriş belgeleri salon görevlileri tarafından toplanacaktır.

2. Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı bulunan Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / Sürücü Belgesi / Kullanım süresi dolmamış Geçerli Pasaport) ile gireceklerdir. Belgelerinde eksiklik olan adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz. Sınav başlamadan 15 dakika önce sınav binasına giriş yapmış olunuz.

4. Sınav başladıktan sonra adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.

5. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 dakika ve son 15 dakikası içerisinde adayların sınavdan çıkışına izin verilmeyecektir.

6. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta ve engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtüsü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç) her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf ve numaralı gözlük hariç), cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı ve resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter not vb. dokümanları, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri bulunan adaylar kesinlikle sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen türdeki eşyalarınızı sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Mecburi olarak getirilecek eşyalar için Üniversite tarafından emanetçi hizmeti sağlanacaktır.

7. Tüm adaylar, sınav kitapçığında belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Sınav tamamlandıktan sonra cevap kâğıdı ve soru kitapçığı salon görevlilerine teslim edilecektir.

9. Sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır. Ancak, Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilmesi için izin verilecektir.

10. Adaylar kalem, silgi ve kalemtıraşlarını kendileri getirecektir.

11. Saat 10.15’ten önce sınav binasına giriş yapılması gerekmektedir. Bu süreden sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacaktır.