Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin 2020/1. Dönem Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

20 Nisan 2020

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2020/5) 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

01/01/2020-31/03/2020 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 90 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 27.799.830,06-TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.

Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 4 Mayıs 2020 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
 
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 468.371,81
TOPLAM 468.371,81
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 49.282,61
Mısır 3 TL/Ton/Ay 392.894,41
Arpa 3 TL/Ton/Ay 22.431,77
TOPLAM 464.608,79
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINBİLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 173.274,54
Mısır 3 TL/Ton/Ay 343.362,35
Arpa 3 TL/Ton/Ay 8.411,96
TOPLAM 525.048,85
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 112.596,58
Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.190,69
TOPLAM 127.787,27
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Akbal Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 116.460,68
Arpa 3 TL/Ton/Ay 17.394,74
TOPLAM 133.855,42
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 202.002,33
Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.593,18
TOPLAM 206.595,51
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 29.237,77
Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.387,54
Mısır 3 TL/Ton/Ay 29.375,33
TOPLAM 94.000,64
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 217.815,22
Buğday 3 TL/Ton/Ay 84.816,79
TOPLAM 302.632,01
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 14.657,41
Arpa 3 TL/Ton/Ay 185.974,56
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 5.125,35
Mısır 3 TL/Ton/Ay 28.084,66
TOPLAM 233.841,98
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 66.840,17
Buğday 3 TL/Ton/Ay 145.193,87
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.337.380,12
TOPLAM 1.549.414,16
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 304.311,92
Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.909,54
Nohut 3 TL/Ton/Ay 21.405,93
TOPLAM 331.627,39
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 181.351,39
Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.524,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 75.874,72
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 781,90
Nohut 3 TL/Ton/Ay 14.085,89
TOPLAM 277.618,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 65.336,36
Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.890,99
Mısır 3 TL/Ton/Ay 44.070,38
TOPLAM 146.297,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 38.135,34
Buğday 3 TL/Ton/Ay 19.890,78
Mısır 3 TL/Ton/Ay 157.170,50
TOPLAM 215.196,62
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 176.985,53
TOPLAM 176.985,53
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BETA GEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.360,85
Mısır 3 TL/Ton/Ay 142.629,30
Nohut 3 TL/Ton/Ay 23.447,97
TOPLAM 171.438,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
BAĞIŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.713,64
Mısır 3 TL/Ton/Ay 255.332,15
TOPLAM 260.045,79
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 153.383,88
TOPLAM 153.383,88
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 118.643,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.159,55
TOPLAM 128.802,61
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CENSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 12.002,36
Mısır 3 TL/Ton/Ay 157.203,41
TOPLAM 169.205,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞA AKBULUT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 11.565,07
Mısır 3 TL/Ton/Ay 112.814,04
TOPLAM 124.379,11
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Doğu Marmara Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 142.632,99
TOPLAM 142.632,99
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DİCLE İPEKYOLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 212.939,09
TOPLAM 212.939,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 319.618,66
TOPLAM 319.618,66
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 255.575,07
TOPLAM 255.575,07
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 38.466,86
Buğday 3 TL/Ton/Ay 173.680,21
Mısır 3 TL/Ton/Ay 145.113,71
Nohut 3 TL/Ton/Ay 143.728,13
TOPLAM 500.988,91
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 137.132,81
TOPLAM 137.132,81
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 229.412,62
TOPLAM 229.412,62
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.491,01
Buğday 3 TL/Ton/Ay 29.292,84
Mısır 3 TL/Ton/Ay 284.414,99
TOPLAM 318.198,84
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 32.481,45
Buğday 3 TL/Ton/Ay 181.718,31
TOPLAM 214.199,76
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.313,76
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.661,84
TOPLAM 15.975,60
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 44.050,76
Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.890,75
Mısır 3 TL/Ton/Ay 666.989,45
TOPLAM 735.930,96
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 118.061,35
Mısır 3 TL/Ton/Ay 140.467,06
TOPLAM 258.528,41
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 40.940,50
Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.967,26
Mısır 3 TL/Ton/Ay 240.777,47
TOPLAM 343.685,23
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 153.873,29
TOPLAM 153.873,29
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 91.362,45
TOPLAM 91.362,45
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 14.338,35
Arpa 3 TL/Ton/Ay 53.209,99
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.119,22
TOPLAM 77.667,56
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 343.049,15
Buğday 3 TL/Ton/Ay 19.911,74
TOPLAM 362.960,89
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 229.981,70
TOPLAM 229.981,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 135.684,90
TOPLAM 135.684,90
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 33.159,18
Buğday 3 TL/Ton/Ay 57.287,81
Mısır 3 TL/Ton/Ay 134.394,73
TOPLAM 224.841,72
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 63.174,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 162.870,77
TOPLAM 226.045,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KUŞAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 51.903,72
Arpa 3 TL/Ton/Ay 11.571,77
TOPLAM 63.475,49
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 716.744,41
Arpa 3 TL/Ton/Ay 83.733,15
Mısır 3 TL/Ton/Ay 511.072,94
TOPLAM 1.311.550,50
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 25.789,34
Mısır 3 TL/Ton/Ay 173.113,00
TOPLAM 198.902,34
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 271,30
Mısır 3 TL/Ton/Ay 280.740,28
TOPLAM 281.011,58
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LDR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 364.385,37
TOPLAM 364.385,37
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 371.996,76
TOPLAM 371.996,76
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MAPA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 151.030,83
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.100,90
TOPLAM 161.131,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 225.022,68
TOPLAM 225.022,68
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 64.894,48
Mısır 3 TL/Ton/Ay 508.333,83
TOPLAM 573.228,31
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 358.608,98
TOPLAM 358.608,98
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 59.152,26
Mısır 3 TL/Ton/Ay 108.049,76
TOPLAM 167.202,02
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 367.653,54
Arpa 3 TL/Ton/Ay 145.420,08
Mısır 3 TL/Ton/Ay 280.282,33
TOPLAM 793.355,95
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MEZOPOTAMYA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Nohut 3 TL/Ton/Ay 41.000,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 466.719,96
TOPLAM 507.720,92
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 220.344,77
TOPLAM 220.344,77
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 390.702,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 101.698,12
TOPLAM 492.400,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACIÖMEROĞLU AFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 63.686,35
Buğday 3 TL/Ton/Ay 77.995,74
TOPLAM 141.682,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.922,04
TOPLAM 1.922,04
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 291.075,20
Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.421,63
Mısır 3 TL/Ton/Ay 7.823,56
TOPLAM 343.320,39
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞANLIURFA PAMUK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 284.212,48
TOPLAM 284.212,48
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.799,59
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.885,11
TOPLAM 32.684,70
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLER URFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 246.383,78
TOPLAM 246.383,78
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 63.245,44
Arpa 3 TL/Ton/Ay 39.551,27
Mısır 3 TL/Ton/Ay 63.853,90
TOPLAM 166.650,61
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 49.209,42
Arpa 3 TL/Ton/Ay 27.619,67
TOPLAM 76.829,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 369.683,13
TOPLAM 369.683,13
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 151.191,99
Mısır 3 TL/Ton/Ay 219.734,88
TOPLAM 370.926,87
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 151.500,55
TOPLAM 151.500,55
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 193,73
Arpa 3 TL/Ton/Ay 87.138,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 128.986,93
TOPLAM 216.318,72
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 622.926,03
TOPLAM 622.926,03
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SÖNMEZLERAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 79.098,79
TOPLAM 79.098,79
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 146.183,74
Mısır 3 TL/Ton/Ay 434.665,56
Arpa 3 TL/Ton/Ay 43.468,36
TOPLAM 624.317,66
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAYLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 33.355,75
Arpa 3 TL/Ton/Ay 14.035,32
TOPLAM 47.391,07
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 322.951,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.118,27
TOPLAM 327.070,14
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 126.953,71
Arpa 3 TL/Ton/Ay 14.278,72
TOPLAM 141.232,43
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.241,68
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.961,73
Mısır 3 TL/Ton/Ay 177.008,74
TOPLAM 204.212,15
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 286,65
Mısır 3 TL/Ton/Ay 302.994,85
TOPLAM 303.281,50
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 631.386,32
TOPLAM 631.386,32
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 335.285,44
Buğday 3 TL/Ton/Ay 189.567,18
TOPLAM 524.852,62
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 872.233,91
Arpa 3 TL/Ton/Ay 44.442,29
Buğday 3 TL/Ton/Ay 92.119,31
Nohut 3 TL/Ton/Ay 20.236,58
TOPLAM 1.029.032,09
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 189.054,55
Arpa 3 TL/Ton/Ay 158.705,44
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 85.872,58
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 71.306,03
Mısır 3 TL/Ton/Ay 111.918,99
TOPLAM 616.857,59
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 117.125,87
Buğday 3 TL/Ton/Ay 408.675,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 263.095,19
TOPLAM 788.896,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 214.145,69
Arpa 3 TL/Ton/Ay 203.917,19
Nohut 3 TL/Ton/Ay 25.564,02
TOPLAM 443.626,90
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.659,09
TOPLAM 24.659,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 429.362,72
Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.910,84
TOPLAM 466.273,56
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 57.493,47
Mısır 3 TL/Ton/Ay 125.672,02
TOPLAM 183.165,49
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.435,74
Arpa 3 TL/Ton/Ay 42.711,69
Mısır 3 TL/Ton/Ay 115.760,04
TOPLAM 175.907,47
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 187.102,39
TOPLAM 187.102,39
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YENİ PAZAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 21.777,93
Nohut 3 TL/Ton/Ay 103.131,08
Arpa 3 TL/Ton/Ay 5.116,65
TOPLAM 130.025,66
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.744,44
Arpa 3 TL/Ton/Ay 18.438,60
Mısır 3 TL/Ton/Ay 238.503,76
TOPLAM 307.686,80