Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin 2020/3. Dönem Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

04 Şubat 2021

 
TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2020/5) 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

01/07/2020 – 30/09/2020 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 118 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 24.788.519,41 -TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.

Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 30/10/2020 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
 
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 147.581,86
Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.591,74
                        TOPLAM 150.173,60
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 76.681,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 58.780,64
Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.396,04
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 6.308,99
TOPLAM 183.167,37
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINBİLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 253.709,39
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.671,40
Arpa 3 TL/Ton/Ay 80.904,35
TOPLAM 337.285,14
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AFYON BORSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.731,10
Arpa 3 TL/Ton/Ay 26.070,78
TOPLAM 41.801,88
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 56.434,80
Arpa 3 TL/Ton/Ay 64.234,64
TOPLAM 120.669,44
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKBAL Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 126.672,57
Arpa 3 TL/Ton/Ay 119.037,83
TOPLAM 245.710,40
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 107.767,99
Buğday 3 TL/Ton/Ay 32.998,18
TOPLAM 140.766,17
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 59.007,73
Arpa 3 TL/Ton/Ay 131.801,57
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.171,41
TOPLAM 200.980,71
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 32.851,78
Buğday 3 TL/Ton/Ay 155.743,28
TOPLAM 188.595,06
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.896,10
Arpa 3 TL/Ton/Ay 272.653,79
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 9.655,68
TOPLAM 327.205,57
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 189.365,57
Buğday 3 TL/Ton/Ay 215.631,32
Mısır 3 TL/Ton/Ay 282.766,63
TOPLAM 687.763,52
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 45.702,17
Mısır 3 TL/Ton/Ay 24.847,53
Buğday 3 TL/Ton/Ay 13.452,62
Nohut 3 TL/Ton/Ay 21.641,16
TOPLAM 105.643,48
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 30.952,04
Arpa 3 TL/Ton/Ay 40.471,85
Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.283,64
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 279,68
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.200,28
TOPLAM 86.187,49
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 120.608,45
Buğday 3 TL/Ton/Ay 51.403,04
TOPLAM 172.011,49
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 136.730,57
Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.939,99
Mısır 3 TL/Ton/Ay 20.152,87
TOPLAM 201.823,43
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 68.455,17
TOPLAM 68.455,17
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BETA GEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 34.270,08
Mısır 3 TL/Ton/Ay 61.213,78
Nohut 3 TL/Ton/Ay 18.263,41
TOPLAM 113.747,27
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
BAĞIŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 121.067,53
Mısır 3 TL/Ton/Ay 99.437,53
TOPLAM 220.505,06
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALIKESİR HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 619,75
Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.212,03
Mısır 3 TL/Ton/Ay 68,75
TOPLAM 71.900,53
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 73.264,83
Mısır 3 TL/Ton/Ay 36.740,33
TOPLAM 110.005,16
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
1001 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 185.866,48
TOPLAM 185.866,48
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BAŞAK SARIKAYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 24.926,72
Buğday 3 TL/Ton/Ay 68.340,46
TOPLAM 93.267,18
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BATMAN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 17.682,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 72.958,35
TOPLAM 90.641,00
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BALKIR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 6.139,72
Buğday 3 TL/Ton/Ay 41.700,77
TOPLAM 47.840,49
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.324,60
Buğday 3 TL/Ton/Ay 48.062,27
TOPLAM 51.386,87
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 149.753,56
Arpa 3 TL/Ton/Ay 13.051,35
TOPLAM 162.804,91
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CENSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 162.301,17
Mısır 3 TL/Ton/Ay 20.269,71
TOPLAM 182.570,88
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞA AKBULUT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 44.212,30
Buğday 3 TL/Ton/Ay 3.495,65
Mısır 3 TL/Ton/Ay 22.542,99
TOPLAM 70.250,94
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞU MARMARA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 43.071,82
Mısır 3 TL/Ton/Ay 20.971,27
TOPLAM 64.043,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DİCLE İPEKYOLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 106.595,80
Nohut 3 TL/Ton/Ay 224,93
TOPLAM 106.820,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DURAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 13.921,13
TOPLAM 13.921,13
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 189.580,39
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 5.902,51
TOPLAM 195.482,90
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 111.299,58
TOPLAM 111.299,58
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 116.323,69
Buğday 3 TL/Ton/Ay 136.506,50
Mısır 3 TL/Ton/Ay 34.623,05
Nohut 3 TL/Ton/Ay 140.707,56
TOPLAM 428.160,80
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 386.407,55
TOPLAM 386.407,55
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESERLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 14.459,81
Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.768,66
TOPLAM 86.228,47
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 28.699,80
TOPLAM 28.699,80
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 11.207,14
Buğday 3 TL/Ton/Ay 555.588,69
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.097,32
TOPLAM 569.893,15
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 115.357,82
Buğday 3 TL/Ton/Ay 197.617,46
Nohut 3 TL/Ton/Ay 40,85
TOPLAM 313.016,13
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 362.108,86
Mısır 3 TL/Ton/Ay 62.785,04
TOPLAM 424.893,90
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 125.551,07
Buğday 3 TL/Ton/Ay 120.068,80
Mısır 3 TL/Ton/Ay 90.791,73
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.413,81
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 531,86
TOPLAM 338.357,27
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 214.567,13
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.546,04
TOPLAM 227.113,17
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HİMMETDEDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 27.799,13
Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.532,65
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 3.242,72
TOPLAM 81.574,50
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HİKMET ŞEFLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 56.485,23
Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.842,57
Mısır 3 TL/Ton/Ay 48,75
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.474,16
TOPLAM 106.850,71
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 138.972,46
Arpa 3 TL/Ton/Ay 52.073,47
Mısır 3 TL/Ton/Ay 41.235,70
TOPLAM 232.281,63
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HASANOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 33.189,59
Arpa 3 TL/Ton/Ay 72.287,95
Nohut 3 TL/Ton/Ay 8.011,35
TOPLAM 113.488,89
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İSMAİL HAKAN BALTAOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 11.518,20
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.503,46
TOPLAM 16.021,66
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 34.141,14
Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.065,59
TOPLAM 78.206,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 88.324,57
TOPLAM 88.324,57
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.634,60
Arpa 3 TL/Ton/Ay 163.368,06
Nohut 3 TL/Ton/Ay 5.198,26
TOPLAM 186.200,92
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 159.041,87
Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.352,02
TOPLAM 209.393,89
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 257.115,82
TOPLAM 257.115,82
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAHVECİ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 34.202,97
Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.695,43
TOPLAM 51.898,40
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÜÇÜKER İNÇLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 72,10
Buğday 3 TL/Ton/Ay 14.576,54
TOPLAM 14.648,64
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.184,63
Buğday 3 TL/Ton/Ay 53.637,84
TOPLAM 54.822,47
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 92.769,17
Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.616,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 32.991,89
TOPLAM 176.377,94
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 121.628,97
Buğday 3 TL/Ton/Ay 259.611,73
TOPLAM 381.240,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KUŞAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 113.404,40
Arpa 3 TL/Ton/Ay 21.957,20
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.203,64
TOPLAM 137.565,24
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÂİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 917.849,25
Arpa 3 TL/Ton/Ay 215.398,80
Mısır 3 TL/Ton/Ay 33.686,08
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.378,50
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 6.768,50
TOPLAM 1.181.081,13
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.410,97
Mısır 3 TL/Ton/Ay 18.657,53
TOPLAM 63.068,50
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 121.769,68
Mısır 3 TL/Ton/Ay 57.075,38
TOPLAM 178.845,06
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LDR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 70.231,25
Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.762,40
Buğday 3 TL/Ton/Ay 26.749,08
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 3.542,75
TOPLAM 137.285,48
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LARENDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 14,31
Mısır 3 TL/Ton/Ay 244,22
TOPLAM 258.53
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 382.690,39
TOPLAM 382.690,39
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MAPA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 44.580,09
Arpa 3 TL/Ton/Ay 99.417,72
TOPLAM 143.997,81
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 148.969,38
TOPLAM 148.969,38
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 256.394,10
Mısır 3 TL/Ton/Ay 159.740,75
Buğday 3 TL/Ton/Ay 760,64
TOPLAM 416.895,49
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 299.465,03
TOPLAM 299.465,03
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 110.148,84
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.408,04
TOPLAM 133.556,88
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLULAR GÖNEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 15.529,64
TOPLAM 15.529,64
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 592.325,40
Arpa 3 TL/Ton/Ay 587.091,60
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.352,77
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.509,51
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 15.256,20
TOPLAM 1.219.535,48
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MEZOPOTAMYA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Nohut 3 TL/Ton/Ay 41.207,72
Mısır 3 TL/Ton/Ay 21.019,96
Buğday 3 TL/Ton/Ay 242.976,89
TOPLAM 305.204,57
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NAROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 13.945,83
TOPLAM 13.945,83
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NİYAZ ORHA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 1.516,24
Buğday 3 TL/Ton/Ay 816,71
TOPLAM 2.332,95
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 228.921,14
TOPLAM 228.921,14
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 195.077,88
Buğday 3 TL/Ton/Ay 148.118,23
TOPLAM 343.196,11
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACIÖMEROĞLU AFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 39.835,28
Buğday 3 TL/Ton/Ay 242.731,49
Arpa 3 TL/Ton/Ay 29.173,50
TOPLAM 311.740,27
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 31.881,97
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.633,12
TOPLAM 34.515,09
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 321.029,77
Buğday 3 TL/Ton/Ay 111.503,61
TOPLAM 432.533,38
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZERSOY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 24.695,12
Mısır 3 TL/Ton/Ay 124,56
Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.143,22
Nohut 3 TL/Ton/Ay 4.039,57
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 108,84
TOPLAM 100.111,31
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞANLIURFA PAMUK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 130.469,37
TOPLAM 130.469,37
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 46.053,13
Buğday 3 TL/Ton/Ay 122.611,84
TOPLAM 168.664,97
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLER URFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 4.809,68
Buğday 3 TL/Ton/Ay 57.796,50
TOPLAM 62.606,18
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 149.734,13
Arpa 3 TL/Ton/Ay 171.948,54
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.771,06
TOPLAM 330.453,73
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 21.993,50
Arpa 3 TL/Ton/Ay 22.440,09
TOPLAM 44.433,59
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
REKOLTE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.122,93
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.231,38
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3,86
TOPLAM 11.358,17
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 12.409,38
Arpa 3 TL/Ton/Ay 520,20
Mısır 3 TL/Ton/Ay 38.469,77
TOPLAM 51.399,35
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 190.265,55
Mısır 3 TL/Ton/Ay 26.305,45
TOPLAM 216.571,00
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 15.733,16
Buğday 3 TL/Ton/Ay 78.924,89
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.110,97
TOPLAM 101.769,02
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SALUVAN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 56.002,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.190,63
TOPLAM 66.193,51
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 135.209,47
Buğday 3 TL/Ton/Ay 10.965,82
Mısır 3 TL/Ton/Ay 15.203,47
TOPLAM 161.378,76
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 232.677,22
Buğday 3 TL/Ton/Ay 109.015,47
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 3.715,00
TOPLAM 345.407,69
  
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SÖNMEZLERAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 41.149,63
TOPLAM 41.149,63
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 282.119,09
Mısır 3 TL/Ton/Ay 100.533,15
Arpa 3 TL/Ton/Ay 73.580,81
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 125,76
TOPLAM 456.358,81
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAYLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.892,23
Arpa 3 TL/Ton/Ay 93.643,89
TOPLAM 130.536,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.894,78
Arpa 3 TL/Ton/Ay 17.142,61
Mısır 3 TL/Ton/Ay 77.343,49
TOPLAM 111.380,88
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 101.935,75
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.796,67
TOPLAM 109.732,42
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 53.520,16
Arpa 3 TL/Ton/Ay 16.322,16
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.365,96
TOPLAM 93.208,28
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKNİK AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 70.987,12
TOPLAM 70.987,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.636,30
Mısır 3 TL/Ton/Ay 147.945,35
TOPLAM 155.581,65
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 634.117,48
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.038,95
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 170,83
TOPLAM 644.327,26
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.953,78
Arpa 3 TL/Ton/Ay 25.863,14
Mısır 3 TL/Ton/Ay 20,68
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.762,07
TOPLAM 44.599,67
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Mısır 3 TL/Ton/Ay 89.909,00
Buğday 3 TL/Ton/Ay 447.074,69
Arpa 3 TL/Ton/Ay 22.026,62
Nohut 3 TL/Ton/Ay 5.986,07
TOPLAM 564.996,38
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
Mısır
3 TL/Ton/Ay 124.822,60
Arpa 3 TL/Ton/Ay 79.972,42
Buğday 3 TL/Ton/Ay 143.855,86
Nohut 3 TL/Ton/Ay 18.885,84
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 3.360,08
TOPLAM 370.896,80
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 212.106,47
Arpa 3 TL/Ton/Ay 182.073,07
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 59.018,63
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 69.892,07
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 183.418,56
TOPLAM 706.508,80
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TARSUS Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 64.815,86
TOPLAM 64.815,86
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 228.414,06
Buğday 3 TL/Ton/Ay 618.352,39
Mısır 3 TL/Ton/Ay 124,48
TOPLAM 846.890,93
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 473.455,43
Arpa 3 TL/Ton/Ay 354.055,56
Nohut 3 TL/Ton/Ay 165,00
Kuru Kayısı 10 TL/Ton/Ay 27,19
TOPLAM 827.703,18
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.862,06
TOPLAM 16.862,06
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 324.450,31
Arpa 3 TL/Ton/Ay 108.257,54
Nohut 3 TL/Ton/Ay 18.570,46
TOPLAM 451.278,31
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 41.096,13
Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.141,99
TOPLAM 64.238,12
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
VİRANŞEHİR LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 134.440,24
TOPLAM 134.440,24
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 56.954,64
Arpa 3 TL/Ton/Ay 166.368,17
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.205,60
TOPLAM 231.528,41
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİTLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.        Buğday 3 TL/Ton/Ay 66.647,78
TOPLAM 66.647,78
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 28.223,79
Buğday 3 TL/Ton/Ay 66.261,82
Arpa 3 TL/Ton/Ay 33.659,49
TOPLAM 128.145,10
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YENİ PAZAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 98.835,99
Nohut 3 TL/Ton/Ay 89.574,27
Arpa 3 TL/Ton/Ay 82.742,14
TOPLAM 271.152,40
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 103.273,38
Arpa 3 TL/Ton/Ay 50.573,58
Mısır 3 TL/Ton/Ay 43.994,05
TOPLAM 197.841,01
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ZD LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 49.001,60
Mısır 3 TL/Ton/Ay 13.948,73
TOPLAM 62.950,33