Bakanlık Temsilcisi Sözlü Sınavı Sonuçları

23 Aralık 2019

DUYURU


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirilecek personelin belirlenmesine yönelik yapılan sözlü sınav sonucunda Müdürlüğünüzde görevli personelin başarı durumu ekli listede belirtilmiştir.

Öte yandan, Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosuna haiz personel Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri nezdinde görevlerini ifa edeceklerinden söz konusu kadroda bulunanların sınav sonuçlarına ekteki listede yer verilmemiştir.

Duyurulur.

BAKANLIK TEMSİLCİLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ