(2021/1. Dönem) Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

16 Nisan 2021

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2020/5) 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.
 
 
01/01/2021 – 31/03/2021 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 125 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 35.937.262,09 -TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.
 
Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 29/04/2021 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen Ürün Destek Miktarı
(TL/Ton/Ay)
Ürün Bazında Destekleme tutarı (TL) Toplam Destekleme Tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 243.900,30 246.120,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.220,68
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 92.064,56 439.541,53
Mısır 3 TL/Ton/Ay 340.129,11
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.347,86
ALTINBİLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
 
 
Buğday 3 TL/Ton/Ay 574.421,11 773.688,14
Mısır 3 TL/Ton/Ay 137.228,97
Arpa 3 TL/Ton/Ay 62.038,06
AFYON BORSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 164.415,13 224.235,35
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.786,91
Mısır 3 TL/Ton/Ay 49.033,31
ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 73.682,27 135.274,52
Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.592,25
AKBAL Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 98.291,08 296.949,49
Arpa 3 TL/Ton/Ay 198.658,41
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 251.007,02 270.204,82
Buğday 3 TL/Ton/Ay 19.197,80
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 69.485,31 175.594,47
Arpa 3 TL/Ton/Ay 74.733,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 31.376,10
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 123.694,71 258.357,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 134.663,22
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.752,32 183.437,25
Arpa 3 TL/Ton/Ay 133.436,68
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 1.220,39
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.027,86
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 102.860,68 1.628.943,05
Buğday 3 TL/Ton/Ay 590.735,31
Mısır 3 TL/Ton/Ay 935.347,06
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 71.433,71 164.934,85
Mısır 3 TL/Ton/Ay 70.370,94
Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.896,24
Nohut 3 TL/Ton/Ay 15.233,96
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 6.470,37 269.424,51
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.989,29
Buğday 3 TL/Ton/Ay 256.144,15
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.820,70
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.261,59 302.570,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 11.369,45
Mısır 3 TL/Ton/Ay 229.939,61
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 71.046,76 393.112,72
Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.045,30
Mısır 3 TL/Ton/Ay 307.020,66
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 167.087,42 167.087,42
BETA GEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 35.445,13 417.710,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 364.950,00
Nohut 3 TL/Ton/Ay
 
17.314,93
BAĞIŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 73.733,15 374.292,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 300.558,91
BALIKESİR Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 160.773,00 160.773,00
BALSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 33.283,98 280.564,26
Mısır 3 TL/Ton/Ay 247.280,28
1001 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay
 
232.068,58 232.068,58
BAŞAK SARIKAYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 20.402,72 72.289,54
Buğday 3 TL/Ton/Ay 51.429,68
Nohut 3 TL/Ton/Ay 457,14
BATMAN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 59.254,18 165.437,50
Buğday 3 TL/Ton/Ay 106.183,32
BALKIR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 8.491,07 84.654,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 76.163,86
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 85.856,81 138.816,33
Buğday 3 TL/Ton/Ay 52.959,52
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 104.305,11 113.844,30
Arpa 3 TL/Ton/Ay 9.539,19
CENSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 174.244,52 208.711,35
Mısır 3 TL/Ton/Ay 34.466,83
DOĞA AKBULUT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.666,18 51.353,77
Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.306,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 34.380,71
DOĞU MARMARA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 25.665,23 223.548,67
Buğday 3 TL/Ton/Ay 99.533,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 98.349,74
DİCLE İPEKYOLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 16.043,57 159.872,57
Mısır 3 TL/Ton/Ay 143.497,90
Nohut 3 TL/Ton/Ay 331,10
DURAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 877,12 201.007,00
Mısır 3 TL/Ton/Ay 200.129,88
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 171.343,99 171.343,99
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 230.099,42 230.099,42
ERC Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 43.167,19 143.716,79
Buğday 3 TL/Ton/Ay 100.549,60
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 124.089,83 517.816,28
Buğday 3 TL/Ton/Ay 233.688,52
Mısır 3 TL/Ton/Ay 71.757,77
Nohut 3 TL/Ton/Ay 88.280,16
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 378.832,13 378.832,13
ESERLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 19.474,30 60.041,47
Buğday 3 TL/Ton/Ay 40.567,17
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay
 
9.860,87 9.860,87
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 1.313,29 455.144,67
Buğday 3 TL/Ton/Ay 424.495,13
Mısır 3 TL/Ton/Ay 29.336,25
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 83.998,55 208.764,88
Buğday 3 TL/Ton/Ay 121.570,31
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 3.196,02
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 282.932,74 476.742,47
Mısır 3 TL/Ton/Ay 193.809,73
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 74.993,55 479.925,90
Buğday 3 TL/Ton/Ay 68.318,33
Mısır 3 TL/Ton/Ay 335.548,18
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.065,84
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 92.226,89 163.646,16
Mısır 3 TL/Ton/Ay 71.419,27
HİMMETDEDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.756,09 100.135,04
Buğday 3 TL/Ton/Ay 79.094,46
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 5.284,49
HİKMET ŞEFLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.000,17 265.707,32
Buğday 3 TL/Ton/Ay 65.222,21
Mısır 3 TL/Ton/Ay 163.179,50
Nohut 3 TL/Ton/Ay 2.305,44
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 31.683,24 177.359,11
Buğday 3 TL/Ton/Ay 62.214,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 83.461,17
HASANOĞULLARI LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 33.623,74 141.311,66
Buğday 3 TL/Ton/Ay 28.577,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 70.204,72
Nohut 3 TL/Ton/Ay 8.906,14
İSMAİL HAKAN BALTAOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 19.986,30 92.424,15
Buğday 3 TL/Ton/Ay 43.034,40
Mısır 3 TL/Ton/Ay 29.403,45
İPEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.886,71 159.602,09
Mısır 3 TL/Ton/Ay 156.715,38
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 192.324,30 192.324,30
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 135.106,58 170.131,73
Buğday 3 TL/Ton/Ay 27.738,08
Mısır 3 TL/Ton/Ay 334,96
Nohut 3 TL/Ton/Ay 6.952,11
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 18.789,15 281.415,44
Mısır 3 TL/Ton/Ay 262.626,29
KOÇAKER LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.486,52 193.973,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 36.888,33
Mısır 3 TL/Ton/Ay 121.599,13
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 288.992,98 288.992,98
KAHVECİ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 16.356,39 183.460,99
Buğday 3 TL/Ton/Ay 8.582,69
Mısır 3 TL/Ton/Ay 158.521,91
KÜÇÜKER İNÇLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.046,37 133.805,85
Mısır 3 TL/Ton/Ay 132.759,48
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 79.831,65 80.026,68
Mısır 3 TL/Ton/Ay 195,03
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 53.285,15 225.978,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 60.657,78
Mısır 3 TL/Ton/Ay 112.035,72
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 76.986,86 275.923,83
Buğday 3 TL/Ton/Ay 198.828,54
Mısır 3 TL/Ton/Ay 108,43
KUŞAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 27.503,62 121.993,93
Buğday 3 TL/Ton/Ay 93.567,45
Nohut 3 TL/Ton/Ay 922,86
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 106.021,28 1.236.207,09
Buğday 3 TL/Ton/Ay 735.702,09
Mısır 3 TL/Ton/Ay 389.987,52
Nohut 3 TL/Ton/Ay 4.463,54
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 32,66
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 32.978,56 129.919,90
Mısır 3 TL/Ton/Ay 96.941,34
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 53.560,89 217.941,15
Mısır 3 TL/Ton/Ay 164.380,26
LDR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.753,81 305.775,16
Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.140,50
Mısır 3 TL/Ton/Ay 251.880,85
LARENDE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 186.207,98 186.207,98
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 351.549,33 351.549,33
MAPA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 88.419,76 125.133,73
Mısır 3 TL/Ton/Ay 36.713,97
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
Zeytin
 
10 TL/Ton/Ay 176.424,90 176.424,90
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 318.956,61 937.772,70
Buğday 3 TL/Ton/Ay 23.217,23
Mısır 3 TL/Ton/Ay 595.598,86
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 346.424,25 346.424,25
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 88.804,78 124.993,28
 
Mısır
3 TL/Ton/Ay 36.188,50
MURATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.858,50 92.339,18
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 41.480,68
MUTLULAR GÖNEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik 3 TL/Ton/Ay 266.089,71 266.089,71
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 474.968,40 1.321.036,99
Buğday 3 TL/Ton/Ay 564.977,57
Mısır 3 TL/Ton/Ay 269.023,83
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.865,29
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 10.201,90
MEZOPOTAMYA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 156.168,25 203.792,50
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.350,64
Nohut 3 TL/Ton/Ay 37.273,61
NAROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 84.559,55 84.559,55
NERGİZ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 102.763,90 102.763,90
NİYAZ ORHA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 750,25 170.204,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 21.710,14
Mısır 3 TL/Ton/Ay 147.744,59
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 344.664,78 344.664,78
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 96.144,44 475.363,22
Mısır 3 TL/Ton/Ay 379.218,78
HACIÖMEROĞLU AFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.542,19 277.248,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 154.091,65
Mısır 3 TL/Ton/Ay 107.615,14
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.641,07 19.567,77
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.926,70
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 220.912,00 320.081,23
Buğday 3 TL/Ton/Ay 99.169,23
ÖZERSOY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.604,27 224.174,91
Buğday 3 TL/Ton/Ay 203.388,35
Nohut 3 TL/Ton/Ay 5.182,29
ŞANLIURFA PAMUK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
 
Pamuk 7 TL/Ton/Ay 224.848,52 224.848,52
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.087,19 160.957,46
Buğday 3 TL/Ton/Ay 119.870,27
POLER URFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 358,17 190.441,13
Buğday 3 TL/Ton/Ay 18.704,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 171.378,08
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 112.073,90 321.845,62
Buğday 3 TL/Ton/Ay 164.687,10
Mısır 3 TL/Ton/Ay 45.084,62
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 18.780,43 84.969,70
Buğday 3 TL/Ton/Ay 66.189,27
REKOLTE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.689,46 150.394,92
Mısır 3 TL/Ton/Ay 125.705,46
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 4.462,90 263.536,98
Arpa 3 TL/Ton/Ay 27,08
Mısır 3 TL/Ton/Ay 259.047,00
ŞENLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 248.314,42 248.314,42
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 175.109,38 257.822,97
Mısır 3 TL/Ton/Ay 82.713,59
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 50.053,73 127.119,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 77.066,25
SALUVAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
 
Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.143,46 114.723,30
Mısır 3 TL/Ton/Ay 67.579,84
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 73.215,78 151.377,50
Buğday 3 TL/Ton/Ay 43.429,91
Mısır 3 TL/Ton/Ay 34.731,81
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 482.993,53 589.761,67
Buğday 3 TL/Ton/Ay 106.765,08
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 3,06
SÖNMEZLERAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 87.297,21 87.297,21
SENTİNUS Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 30.912,12 101.258,45
Buğday 3 TL/Ton/Ay 70.139,33
Nohut 3 TL/Ton/Ay 207,00
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 260.316,69 439.142,50
Mısır 3 TL/Ton/Ay 125.636,37
Arpa 3 TL/Ton/Ay 53.189,44
SARAYLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
Buğday
 
3 TL/Ton/Ay
 
37.731,83
126.617,53
Arpa 3 TL/Ton/Ay 88.885,70
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 34.678,09 225.169,20
Arpa 3 TL/Ton/Ay 13.870,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 176.620,23
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 133.057,54 137.520,03
Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.462,49
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 46.811,62 62.892,38
Mısır 3 TL/Ton/Ay 16.080,76
TEKNİK AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 181.807,50 181.807,50
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 283,50 308.112,94
Mısır 3 TL/Ton/Ay 307.829,44
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 538.762,49 544.064,11
Arpa 3 TL/Ton/Ay 5.301,62
TEKA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 87.178,73 143.950,57
Arpa 3 TL/Ton/Ay 26.908,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 28.659,55
Nohut 3 TL/Ton/Ay 1.204,23
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 635.922,77 990.755,65
Buğday 3 TL/Ton/Ay 323.322,98
Arpa 3 TL/Ton/Ay 25.102,80
Nohut 3 TL/Ton/Ay 6.407,10
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 716.787,39 878.207,45
Arpa 3 TL/Ton/Ay 13.351,52
Buğday 3 TL/Ton/Ay 139.046,00
Nohut 3 TL/Ton/Ay 9.022,54
TİRYAKİ AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 143.541,55 677.046,09
Arpa 3 TL/Ton/Ay 125.153,24
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 102.811,77
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 106.152,59
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 179.431,20
Mısır 3 TL/Ton/Ay 19.955,74
TARSUS Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay
 
55.668,50 55.668,50
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 68.934,04 838.494,60
Buğday 3 TL/Ton/Ay 549.886,73
Mısır 3 TL/Ton/Ay 219.673,83
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 1.236.538,02 1.510.130,48
Arpa 3 TL/Ton/Ay 271.181,90
Kuru Kayısı 10 TL/Ton/Ay 2.410,56
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 90.976,36 90.976,36
TZN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 457.686,82 457.686,82
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 311.845,15 417.152,01
Arpa 3 TL/Ton/Ay 69.425,08
Nohut 3 TL/Ton/Ay 35.881,78
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 41.559,49 135.770,98
Mısır 3 TL/Ton/Ay 94.211,49
VİRANŞEHİR LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 78.918,27 267.703,95
Arpa 3 TL/Ton/Ay 480,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 188.304,97
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
Buğday 3 TL/Ton/Ay 25.510,85 178.248,80
Arpa 3 TL/Ton/Ay 59.785,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 92.952,25
YİĞİTLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 44.841,95 128.207,39
Mısır 3 TL/Ton/Ay 83.365,44
YİĞİT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 84.117,02 153.768,43
Buğday 3 TL/Ton/Ay 14.894,44
Arpa 3 TL/Ton/Ay 54.756,97
YENİ PAZAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
    Buğday
 
3 TL/Ton/Ay 61.258,76 213.792,09
 
Nohut
3 TL/Ton/Ay 72.832,60
Arpa 3 TL/Ton/Ay 79.700,73
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 45.620,41 300.082,32
Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.536,48
Mısır 3 TL/Ton/Ay 241.925,43
ZD LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 49.935,17 164.462,05
Mısır 3 TL/Ton/Ay 114.526,88