Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Ocak 2019 Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

15 Ocak 2019 Salı

19 Temmuz 2019

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bu çerçevede, 01/10/2018-31/12/2018 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 64 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 20.642.661,69-TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.
 
Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 28 Ocak 2019 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
 
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 
 
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 200.161,75
Arpa 3 TL/Ton/Ay 54.320,58
TOPLAM 254.482,33
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 912.593,46
Arpa 3 TL/Ton/Ay 79.368,69
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 62.320,19
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 117.062,77
TOPLAM 1.171.345,11
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 220.640,52
TOPLAM 220.640,52
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 355.370,51
TOPLAM 355.370,51
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 571.554,32
Arpa 3 TL/Ton/Ay 116.053,86
Mısır 3 TL/Ton/Ay 306.353,15
TOPLAM 993.961,33
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 144.431,41
Buğday 3 TL/Ton/Ay 489.612,68
Mısır 3 TL/Ton/Ay 161.031,62
TOPLAM 795.075,71
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 41.627,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 35.433,78
TOPLAM 77.061,49
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 567.206,34
 
Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.961,82
Buğday 3 TL/Ton/Ay 256.962,98
TOPLAM 840.131,14
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 167.757,59
TOPLAM 167.757,59
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 312.752,03
Buğday 3 TL/Ton/Ay 86.864,56
TOPLAM 399.616,59
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 59.348,90
Buğday 3 TL/Ton/Ay 100.146,34
Mısır 3 TL/Ton/Ay 70.753,20
TOPLAM 230.248,44
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 48.953,13
Buğday 3 TL/Ton/Ay 636.842,34
TOPLAM 685.795,47
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 389.545,06 
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.493,93
TOPLAM 402.038,99 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 258.410,45
Mısır 3 TL/Ton/Ay 31.005,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 91.976,94
TOPLAM 381.393,26
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 169.836,04
Arpa 3 TL/Ton/Ay 72.259,83
Mısır 3 TL/Ton/Ay 9.318,76
TOPLAM 251.414,63
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 29.997,28
Arpa 3 TL/Ton/Ay 133.672,93
Mısır 3 TL/Ton/Ay 305.804,95
TOPLAM 469.475,16
 
 
 
 
 

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 364.176,72
TOPLAM 364.176,72
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 218.472,40
TOPLAM 218.472,40
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 154.488,52
Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.577,80
TOPLAM 202.066,32
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 175.671,34
Arpa 3 TL/Ton/Ay 167.131,26
TOPLAM 342.802,60
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 183.662,36
Mısır 3 TL/Ton/Ay 64.527,85
TOPLAM 248.190,21
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 186.659,53
TOPLAM 186.659,53
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 325.360,70
TOPLAM 325.360,70
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 342.701,85
TOPLAM 342.701,85
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 255.673,17
Arpa 3 TL/Ton/Ay 66.136,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 48.357,21
TOPLAM 370.167,34
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday
 
3 TL/Ton/Ay 418.966,36
Arpa
 
3 TL/Ton/Ay 187,67
Mısır 3 TL/Ton/Ay 11.815,31
TOPLAM 430.969,34
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 43.314,08
Arpa 3 TL/Ton/Ay 103.834,50
TOPLAM 147.148,58
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 295.199,87
TOPLAM 295.199,87
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NERGİZLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 470.793,88
TOPLAM 470.793,88
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 270.917,58
Buğday 3 TL/Ton/Ay 298.440,64
TOPLAM 569.358,22
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 485.623,44
TOPLAM 485.623,44
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 115.647,91
Buğday 3 TL/Ton/Ay 10.538,97
Arpa 3 TL/Ton/Ay 230,94
TOPLAM 126.417,82
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 24.207,48 
Arpa 3 TL/Ton/Ay 31.539,18
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.632,24
TOPLAM 68.378,90
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 773.103,74 
TOPLAM 773.103,74 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 347.140,31 
Mısır 3 TL/Ton/Ay 191.871,33
Arpa 3 TL/Ton/Ay 85.949,16
TOPLAM 624.960,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 97.812,58
Arpa 3 TL/Ton/Ay 241,19
Mısır 3 TL/Ton/Ay 329.262,44
TOPLAM 427.316,21
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 165.503,13
Arpa 3 TL/Ton/Ay 770,40
Buğday 3 TL/Ton/Ay 71.411,23
TOPLAM 237.684,76
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 244.354,16
Buğday 3 TL/Ton/Ay 315.693,72
TOPLAM 560.047,88
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 217.300,32
TOPLAM 217.300,32
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 271.533,64
Mısır 3 TL/Ton/Ay 18.434,33
TOPLAM 289.967,97
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 279.876,07
TOPLAM 279.876,07
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 23.698,36
TOPLAM 23.698,36
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 220.647,26
Arpa 3 TL/Ton/Ay 19.003,70
Mısır 3 TL/Ton/Ay 36.872,79
TOPLAM 276.523,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MY SİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 712.434,48
Arpa 3 TL/Ton/Ay 44.379,27
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.187,18
TOPLAM 760.000,93
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 88.750,43
Arpa 3 TL/Ton/Ay 23.163,94
Mısır 3 TL/Ton/Ay 53.078,60
TOPLAM 164.992,97
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 602.777,67
Mısır 3 TL/Ton/Ay 32.255,83
TOPLAM 635.033,50
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 76.748,74
TOPLAM 76.748,74
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 240.306,76
TOPLAM 240.306,76
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 42.005,08
Arpa 3 TL/Ton/Ay 27.519,04
Mısır 3 TL/Ton/Ay 109.005,41
TOPLAM 178.529,53
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 176.338,23
Arpa 3 TL/Ton/Ay 135.903,71
Mısır 3 TL/Ton/Ay 14.288,18
TOPLAM 326.530,12
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 188.598,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.565,34
TOPLAM 250.164,21
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Polat Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 178.917,20
TOPLAM 178.917,20
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Altılar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 60.462,34
Arpa 3 TL/Ton/Ay 50.034,24
TOPLAM 110.496,58
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Altınagro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 267.851,18
TOPLAM 267.851,18
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Sivas Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 54.483,58
Arpa 3 TL/Ton/Ay 25.148,39
TOPLAM 79.631,97
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Sönmezler Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 91.693,52
TOPLAM 91.693,52
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Aysan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 98.635,00
TOPLAM 98.635,00
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Tekbaşlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 138.587,20
TOPLAM 138.587,20
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Hacı Emin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 111.493,39
TOPLAM 111.493,39
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Ata Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 30.985,56
TOPLAM 30.985,56
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Tekin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 234.639,10
TOPLAM 234.639,10
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Al Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 54.730,46
TOPLAM 54.730,46
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İpsala Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Çeltik 3 TL/Ton/Ay 8.480,44
TOPLAM 8.480,44
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Aksaray İli Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.437,48
TOPLAM 3.437,48