Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Ekim 2019 Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

14 Ekim 2019

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA İLAN
 
Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 01/07/2019-30/09/2019 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 82 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 14.220.078,72-TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.

Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 25 Ekim 2019 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 99.437,53
TOPLAM 99.437,53
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 76.611,94
Mısır 3 TL/Ton/Ay 62.237,08
Arpa 3 TL/Ton/Ay 73.945,71
TOPLAM 212.794,73
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTINBİLEK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 221.663,36
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1,78
Arpa 3 TL/Ton/Ay 24.888,98
TOPLAM 246.554,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 90.350,37
Arpa 3 TL/Ton/Ay 17.290,30
TOPLAM 107.640,67
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 89.321,90
Buğday 3 TL/Ton/Ay 18.666,80
TOPLAM 107.988,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTILAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 65.945,21
Arpa 3 TL/Ton/Ay 60.025,01
TOPLAM 125.970,22
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AL LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.506,50
Buğday 3 TL/Ton/Ay 104.947,69
TOPLAM 128.454,19
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 38.975,73
Arpa 3 TL/Ton/Ay 231.408,18
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 6.872,86
TOPLAM 277.256,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 112.074,16
Buğday 3 TL/Ton/Ay 199.197,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 12.248,88
TOPLAM 323.521,00
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 28.803,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 38.839,73
Nohut 3 TL/Ton/Ay 10.502,87
TOPLAM 78.146,58
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.460,40
Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.453,76
Arpa 3 TL/Ton/Ay 102.860,05
Çavdar 3 TL/Ton/Ay 1.632,71
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.000,11
TOPLAM 131.407,03
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATARLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 71.721,57
Buğday 3 TL/Ton/Ay 42.953,65
TOPLAM 114.675,22
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 44.684,22
Buğday 3 TL/Ton/Ay 19.514,36
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.940,90
TOPLAM 68.139,48
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AYSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 33.545,72
TOPLAM 33.545,72
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
BETA GEN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 13.672,11
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.860,40
Nohut 3 TL/Ton/Ay 12.618,81
TOPLAM 29.151,32
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
BAĞIŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Buğday 3 TL/Ton/Ay 46.661,40
Mısır 3 TL/Ton/Ay 48.262,26
TOPLAM 94.923,66
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 160.286,58
Mısır 3 TL/Ton/Ay 430,59
TOPLAM 160.717,17
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CENSA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 8.775,69
Mısır 3 TL/Ton/Ay 8.174,15
TOPLAM 16.949,84
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
DOĞA AKBULUT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 764,55
Arpa 3 TL/Ton/Ay 11.942,32
TOPLAM 12.706,87
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 333.389,35
TOPLAM 333.389,35
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 124.609,47
TOPLAM 124.609,47
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 4.706,89
Buğday 3 TL/Ton/Ay 207.693,90
Mısır 3 TL/Ton/Ay 43.866,14
Nohut 3 TL/Ton/Ay 80.756,41
TOPLAM 337.023,34
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ESLİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San ve Tic. A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 191.469,05
TOPLAM 191.469,05
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 28.315,39
TOPLAM 28.315,39
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
 
 
GAP ŞANLIURFA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Arpa 3 TL/Ton/Ay 21.380,80
Buğday 3 TL/Ton/Ay 35.766,15
Mısır 3 TL/Ton/Ay 542,70
TOPLAM 57.689,65
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 36.274,43
Buğday 3 TL/Ton/Ay 248.742,22
TOPLAM 285.016,65
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 35.470,39
Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.752,19
TOPLAM 41.222,58
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 69.189,26
Buğday 3 TL/Ton/Ay 90.865,97
Mısır 3 TL/Ton/Ay 35.974,26
TOPLAM 196.029,49
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACI EMİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 133.398,35
Mısır 3 TL/Ton/Ay 7.066,16
TOPLAM 140.464,51
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 110.740,14
Arpa 3 TL/Ton/Ay 63.439,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 7.492,26
TOPLAM 181.672,36
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
İPSALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Çeltik 3 TL/Ton/Ay 4.516,59
TOPLAM 4.516,59
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 39.090,88
Arpa 3 TL/Ton/Ay 67.305,24
TOPLAM 106.396,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 104.316,68
Buğday 3 TL/Ton/Ay 51.895,31
TOPLAM 156.211,99
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 352.690,95
TOPLAM 352.690,95
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 739,94
Mısır 3 TL/Ton/Ay 4.632,52
TOPLAM 5.372,46
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 70.770,09
Buğday 3 TL/Ton/Ay 103.129,51
TOPLAM 173.899,60
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 58.757,38
Buğday 3 TL/Ton/Ay 307.146,01
TOPLAM 365.903,39
 

 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KUŞAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 108.497,25
Arpa 3 TL/Ton/Ay 16.271,26
TOPLAM 124.768,51
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 917.297,41
Arpa 3 TL/Ton/Ay 150.535,41
Mısır 3 TL/Ton/Ay 45.547,43
TOPLAM 1.113.380,25
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 35.005,62
Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.027,08
TOPLAM 40.032,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB ÇUKUROVA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 7.283,03
Mısır 3 TL/Ton/Ay 10.276,89
TOPLAM 17.559,92
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 426.858,98
TOPLAM 426.858,98
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 113.433,64
TOPLAM 113.433,64
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi
Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 105.825,97
Buğday 3 TL/Ton/Ay 34.427,66
Mısır 3 TL/Ton/Ay 135.553,75
TOPLAM 275.807,38
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 111.006,03
TOPLAM 111.006,03
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 109.964,13
TOPLAM 109.964,13
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MYSİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 517.184,11
Arpa 3 TL/Ton/Ay 134.647,62
Mısır 3 TL/Ton/Ay 251,03
TOPLAM 652.082,76
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MEZOPOTAMYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Nohut 3 TL/Ton/Ay 19.592,45
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.860,01
TOPLAM 21.452,46
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
OBA LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 107.454,30
TOPLAM 107.454,30
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 176.379,05
Buğday 3 TL/Ton/Ay 126.812,63
TOPLAM 303.191,68
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HACIÖMEROĞLU AFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 9.732,53
Buğday 3 TL/Ton/Ay 87.432,10
TOPLAM 97.164,63
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 25.461,17
TOPLAM 25.461,17
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 134.145,44
Buğday 3 TL/Ton/Ay 30.412,33
TOPLAM 164.557,77
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞANLIURFA PAMUK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Pamuk 7 TL/Ton/Ay 93,42
TOPLAM 93,42
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
POLAT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 56.658,03
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.807,03
TOPLAM 64.465,06
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 149.309,31
Arpa 3 TL/Ton/Ay 51.143,93
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.705,34
TOPLAM 203.158,58
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 30.933,63
Arpa 3 TL/Ton/Ay 22.469,28
TOPLAM 53.402,91
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 23.655,91
TOPLAM 23.655,91
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 186.350,27
Mısır 3 TL/Ton/Ay 25.425,02
TOPLAM 211.775,29
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 25,34
Buğday 3 TL/Ton/Ay 17.167,24
Mısır 3 TL/Ton/Ay 64.979,20
TOPLAM 82.171,78
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.561,50
Arpa 3 TL/Ton/Ay 98.860,96
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.904,40
TOPLAM 105.326,86

 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 217.292,22
Buğday 3 TL/Ton/Ay 5.129,48
TOPLAM 222.421,70
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SÖNMEZLERAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 31.102,43
TOPLAM 31.102,43
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 111.501,14
Mısır 3 TL/Ton/Ay 30.647,88
Arpa 3 TL/Ton/Ay 64.424,12
TOPLAM 206.573,14
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAYLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 46.824,83
Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.455,23
TOPLAM 59.280,06
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMŞEKLİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 992,66
Mısır 3 TL/Ton/Ay 7.115,09
Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.252,27
TOPLAM 15.360,02
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SİVAS LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 83.195,67
Arpa 3 TL/Ton/Ay 10.929,12
TOPLAM 94.124,79
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 55.338,51
Arpa 3 TL/Ton/Ay 18.970,41
Mısır 3 TL/Ton/Ay 909,54
TOPLAM 75.218,46
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKBAŞLAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 2.697,19
Mısır 3 TL/Ton/Ay 82.860,17
TOPLAM 85.557,36
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 670.081,44
TOPLAM 670.081,44
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEKİN LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 41.259,72
Buğday 3 TL/Ton/Ay 230.658,46
TOPLAM 271.918,18
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 79.320,42
Arpa 3 TL/Ton/Ay 99.727,53
Buğday 3 TL/Ton/Ay 155.752,82
Nohut 3 TL/Ton/Ay 7.035,55
Ayçiçeği Tohumu 3 TL/Ton/Ay 1.189,22
TOPLAM 343.025,54
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 153.255,42
Arpa 3 TL/Ton/Ay 58.169,95
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 60.927,70
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 88.628,05
TOPLAM 360.981,12
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Arpa 3 TL/Ton/Ay 113.287,81
Buğday 3 TL/Ton/Ay 458.466,18
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.368,33
TOPLAM 573.122,32
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 253.944,62
Arpa 3 TL/Ton/Ay 120.842,75
Nohut 3 TL/Ton/Ay 8.527,16
TOPLAM 383.314,53
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 30.054.50
TOPLAM 30.054.50
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 431.116,65
Arpa 3 TL/Ton/Ay 29.218,27
TOPLAM 460.334,92
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 79.731,93
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.096,08
TOPLAM 81.828,01
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 56.306,21
Arpa 3 TL/Ton/Ay 67.892,45
Mısır 3 TL/Ton/Ay 46,44
TOPLAM 124.245,10
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YİĞİT AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.214,42
TOPLAM 2.214,42
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YENİ PAZAR Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 32.965,92
Nohut 3 TL/Ton/Ay 44.168,44
Arpa 3 TL/Ton/Ay 6.355,33
TOPLAM 83.489,69
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 65.988,15
Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.717,52
Mısır 3 TL/Ton/Ay 38.025,44
TOPLAM 145.731,11