Bakanlık Temsilcisi Sözlü Sınav Duyurusu (İzmir ve Çevre İller)

22 Ekim 2019

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında bulunacak Bakanlık Temsilcisinin belirlenmesi için Ticaret İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak yapılan yazılı sınav sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan personel için sınavlar bölgesel olarak yapılacak olup, bu kapsamda öncelikle 24-25 Ekim 2019 tarihinde İzmir İli ve çevre illeri için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Söz konusu sınava katılacak olan İl Müdürlükleri personeline ait bilgiler ile İzmir bölgesi kapsamına dâhil iller ve sözlü sınav yer ve tarihlerini gösterir listeler ektedir.

Duyurulur.


https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5da47c4b13b87663cccc5851/BÖLGE BAKANLIK TEMSİLCİLİĞİ SINAV TAKVİMİ.docx

https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5da47c4b13b87663cccc5851/İZMİR ADAY LİSTESİ.xlsx