Bakanlık Temsilcisi Sözlü Sınav Duyurusu (Ankara ve Çevre İller)

14 Kasım 2019

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında bulunacak Bakanlık Temsilcisinin belirlenmesi için Ticaret İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak yapılan yazılı sınav sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan personel için bölgesel olarak sözlü sınav yapılmaktadır. Bu defa, 27 - 28 Kasım 2019 tarihlerinde ekli listelerde yer alan iller için İç Ticaret Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.  

Söz konusu sınava katılacak olan İl Müdürlükleri personeline ait bilgiler ve sözlü sınav yer ve tarihlerini gösterir listeler ektedir.

Duyurulur.https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5dcd40fe13b87679ac997489/Bakanlık Temsilciliği Sözlü Sınavı-1. GRUP ANKARADA YAPILACAK MÜLAKAT.docx

https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5dcd40fe13b87679ac997489/Bakanlık Temsilciliği Sözlü Sınavı-2. GRUP ANKARADA YAPILACAK MÜLAKAT.docx

https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5dcd40fe13b87679ac997489/Bakanlık Temsilciliği Sözlü Sınavı-ANKARA BÖLGESİ ADAY LİSTESİ- 1.GRUP.docx

https://icticaret.ticaret.gov.tr/data/5dcd40fe13b87679ac997489/Bakanlık Temsilciliği Sözlü Sınavı-ANKARA BÖLGESİ ADAY LİSTESİ- 2.GRUP.docx