Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi kapsamında belirlenen geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler
 
Sıra Hammadde Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları
1 AHŞAP 1) Oymacılık (Neccarlık) 2) Kakmacılık 3) Nalın Yapımı 4) Takunya Yapımı 5) Rölyef Yapımı 6) Sedef Kakmacılık 7) Külekçilik 8) Şimşir Tarak Yapımı 9) Tahta Kaşıkçılık 10) Haratlık 11) Bastonculuk 12) Asa Yapımcılığı 13) Beşik Yapımı
2 CAM 1) Camaltı Resim 2) Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül) 3) Minecilik 4) Üfleme Cam Yapımı 5) Vitray Yapımı
3 DERİ 1) Debbağlık 2)Tabaklık 3) Sepicilik
4 DERİ 1) Çarıkçılık 2) Yemenicilik
5 DERİ 1) Köşgerlik 2) Sayacılık 3) Kavaflık
6 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1)Hasırcılık 2) Sepetçilik, Sepet Örücülüğü 3)Süpürge Yapımı 4) Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği 5) Sapçılık 6) Kıtıkçılık
7 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Tiftikçilik 2) Yüncülük 3) Keçecilik
8 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Kemik İşleri
9 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Kök Boyacılığı
10 İPLİK/TEKSTİL 1) Dantel Örme 2) Firkete Oyacılığı 3) İğne Oyacılığı 4) Kastamonu Çarşaf Bağlama 5) Mekik Oyacılığı 6) Tığ Oyacılığı 7) İşlemecilik 8) Nakışçılık 9) Pikoculuk
11 İPLİK/TEKSTİL 1) Yazmacılık
12 İPLİK/TEKSTİL 1) Yorgancılık 2) Hallaçlık
13 İPLİK/TEKSTİL Geleneksel Dokumacılık (1) Beledi Dokuma 2) Çember ve Mahrama Dokuma 3) Dastar Dokuma 4) Denizli Bezi Dokuma 5) Ehram Dokuma 6)Elpek Bezi Dokuma 7) Heybe Dokuma 8) İpek Çarşaf Dokuma 9) İpek Dokuma 10) Kemha Dokuma 11) Keşan Dokuma 12) Keten Dokuma 13) Mekikli Dokumacılık 14) Muğla Dokuma 15) Mutaf İşleri 16) Peşkir Dokuma 17) Şal-Topik Dokuma 18) Şayak Dokuma 19) Şile Bezi 20) Kastamonu El Dokumacılığı 21) Kendir Dokuma)
14 İPLİK/TEKSTİL Geleneksel Halı ve Kilim Dokumacılığı (1) Cicim Dokumacılığı 2) Tülü Dokuma 3) Yaygı Yapımı 4) Sumak Dokuma 5) Zili Dokuma 6) Savan Dokuma 7) Urgancılık )
15 İPLİK/TEKSTİL 1) El Örgücülüğü  2) Çorap Örücülüğü
16 MADEN 1) Bakırcılık 2) Kalaycılık 3) Tombakçılık
17 MADEN 1) Bileyicilik 2) Bıçakçılık
18 MADEN 1) Nalbantlık
19 MADEN 1) Telkari Yapımı 2) Kazaziye Yapımı 3) Mıhlamacılık 4) Sadekarlık 5) Savatçılık 6) Kalemkarlık
20 MADEN 1) Sobacılık
21 TAŞ 1) Oltu,Lüle, Kehribar vb. Taş İşlemeciliği 2) Hacıbektaş Taşı İşlemeciliği 3) Mimari Eleman (Taş) İşlemeciliği 4) Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği
22 TOPRAK 1) Çanakçılık 2) Çömlekçilik
23 TOPRAK 1)Çinicilik
24 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Kolan Eşya (Yassı Kemer) Yapımcılığı 2) Hamutçuluk 3) Kedenecilik 4) Saraçlık 5) Semercilik 6)Kürtüncülük 7) Koşumculuk 8) Eyercilik
25 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) At Arabacılığı, Faytonculuk ve Kağnıcılık
26 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Gramofon Tamirciliği 2) Halk Çalgıları Yapımı
27 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Ebru, Hat ve Tezhip Sanatkârlığı 2) Nakkaşlık
28 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Osmanlı Kilitçiliği
29 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Folklorik Bebek Yapımı 2) Gölge Oyunları Tiplemeleri Yapımı 
30 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Ciltçilik