Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS)

TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ (TTBS)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik bir düzende yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

Önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafımızın taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden verilmektedir. Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) 05/09/2018 tarihinde uygulamaya konulmuş ve sistem üzerinden başvurular alınmaya başlanmıştır.

Yetki belgesi verilirken; meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, on sekiz yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarı yerine gelmiş olma, belirli suçlardan hüküm giymemiş olma, ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olma ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olma gibi şartlar aranmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol sayesinde bu sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere ait mesleki yeterlilik belgeleri Sistemden sorgulanabilmektedir.Yapılan entegrasyonlarla birlikte başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden (TTBS) üzerinden başvuru yapabilmektedir. İl müdürlüklerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda Sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Sistem sayesinde taşınmaz ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğü kullanıcıları için, Bakanlığımızın http://portal.ticaret.gov.tr/ iç portalinde “Yeni Uygulamalar” başlığı altına uygulama linki eklenmiştir.

İl Müdürlüğü kullanıcıları bilgisayar kullanıcı adları (T.C. Kimlik No) ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilirler.