İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS)

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ (İETTS)
 
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik bir düzende yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

Önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafımızın ikinci el taşıt ticareti ile iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, ikinci el taşıt ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden verilmektedir.

Yetki belgesi verilirken; meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, on sekiz yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarı yerine gelmiş olma, belirli suçlardan hüküm giymemiş olma, ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olma ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olma gibi şartlar aranmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol sayesinde bu sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere ait mesleki yeterlilik belgeleri Sistemden sorgulanabilmektedir. İl müdürlüklerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda Sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Yapılan entegrasyonlarla birlikte başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden başvuru yapabilmektedir. 

Sistem sayesinde ikinci el ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğü kullanıcıları için, Bakanlığımızın http://portal.ticaret.gov.tr/ iç portalinde “Yeni Uygulamalar” başlığı altına uygulama linki eklenmiştir.

İl Müdürlüğü kullanıcıları bilgisayar kullanıcı adları (T.C. Kimlik No) ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilirler.