YOİKK Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Mayıs Ayı Toplantısı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın Başkanlığında Yapıldı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde; Türkiye'de ki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amaçlarıyla oluşturuldu.


Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan 10 Teknik Komite altında yürütülen çalışmalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi’ne Sermaye Piyasası Kurulu ile, Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi’ne ise Ekonomi Bakanlığı ile birlikte eşbaşkan sıfatıyla katkı sundu.


30 Mayıs 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı  Ayşegül Ekşit başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi toplantısında, komitenin 2013 - 2014 eylem planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin hususlar görüşüldü. “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerinin uygulanmasının gözlemlenmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi” başlıklı eyleme ilişkin olarak TOBB’un koordinasyonunda özel sektör temsilcileri tarafından oluşturulan Çalışma Raporuna ilişkin TOBB temsilcileri tarafından bir sunum yapılmış ve Türk Ticaret Kanununda yapılması talep edilen “öncelikli” ve “ikincil öncelikli” değişiklik önerileri konusunda teknik komite üyeleri bilgilendirildi.


Türkiye ticari hayatının yasal çerçevesini çizen Türk Ticaret Kanunu’nda yapılması talep edilen değişiklikler, geniş kapsamlı bir değerlendirme gerektirdiğinden eyleme ilişkin çalışmaların komitenin 2014-2015 yılı eylem planı kapsamında devam etmesine karar verildi.