Yazıcı, Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi'ne İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, çoğunlukla az gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren mikro işletmeler ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, Bakanlığın öncülüğünde, Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası Grubu ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü anımsatan Yazıcı, bu kapsamda mikro işletmelere finansman ve KOBİ’lere teminat kaynağı sağlandığını belirtti.

Çalışan sayısı 10'dan az ve 2 milyon avrodan daha düşük yıllık ciro ya da gelire sahip işletmelerin AB standartlarına göre mikro işletme kapsamına girdiğini ifade eden Yazıcı, "Birinci bileşen kapsamında, mikro işletmelerin faydalanacağı 37,5 milyon avroluk bir kredi hacmi oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2011 yılında 3,2, 2012 yılında 2,1 ve 2013 yılında 0,6 milyon avroluk bir kredi piyasaya sürüldü ve bu kredilerden toplam 341 mikro işletme yararlandı. Kredi kullandırma sürecinin kısaltılması ile birlikte 2014 yılında önemli bir sıçrama yaşandı. Bu yılın ilk altı ayında 738 mikro işletmeye 16 milyon avro kredi kullandırıldı" bilgisini verdi.

Proje ile KOBİ’ler için kapsamlı bir kredi olanağının oluşturulduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:
"2 bin 500 işletmeye toplamda 500 milyon avro tutarında bir kredi kullandırılması hedeflenmişti. Yapılan çalışmalar ile bu hedef işletme bazında yakalandı. 5 bin 26 KOBİ’mize 2011 yılında 215, 2012 yılında 130 ve 2013 yılında 51 milyon avro olmak üzere toplam 396 milyon avro kredi kullandırıldı. Bu kredilerden en çok yararlanan illerimiz Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya. Bu illerimizdeki KOBİ’lerimiz, söz konusu kredilerin yüzde 17’sini kullandı."

BAKK Projesi için 400 milyon avroluk ilave kaynak sağlandığını bildiren Yazıcı, böylece nihai aşamada ulaşılacak kredi imkanının 537,5 milyon avrodan 937,5 milyon avroya yükseldiğini belirtti.

Yazıcı, girişimcilerin proje kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Denizbank'a başvurabileceğini ifade etti.