Uzmanlık Tezleri 
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UZMANLIK TEZLERİ
İlgili Daire Tez Konusu Tez Sahibi
Şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği Serkan UYGUN
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Topluluğu Uygulaması ve Avrupa Birliği’ndeki Durum Osman Faruk KARIMIŞ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Genel Kurullar Bahar EMRE
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Bağımsız Denetim Hükümlerinin Ticaret Şirketlerinin İdari ve Mali Açıdan Sürdürülebilirliğine Etkisi Fırat AYDOĞAN
Ticaret Sicili Müdürlüğü Çalışanlarının MERSİS Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi Recep BOZER
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticaret Şirketlerinin Tasfiyesi Ahmet Can BALAK
Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Organının Hukuki Sorumluluğu Kadir SEVİM
Anonim ve Limited Şirketlerde Kar Payı Alma Hakkı ve Kar Payı Dağıtımına İlişkin Usul ve Esasların İncelenmesi Serdal YEĞEN
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliğine Bağlı Hakların ve Yükümlülüklerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İncelenmesi Recep YILMAZ
Anonim Ve Limited Şirketlerde Payların Devri, Sınırlandırılması Ve Kendi Payların İktisap Edilmesi Cihan GENÇOĞLU
Sermaye Şirketlerinde Kurumsal Yönetim:
Yönetim Ve Temsil
Vildan BAL
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin/Ortakların Şirketten Çıkmaları ve Çıkarılmaları ile Pay Sahipliğinin İspatı ve Korunması Cafer HORZUM
Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Organının Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu Yasemin BİLEN HORZUM
Ticaret Sicili İşlemleri ile Bu İşlemlerin Hukuki Etkilerinin İncelenmesi ve Geçici Tescil Uygulaması
 
Mehmet KÜLCİ
Ticaret Şirketlerinin İşletme ve Şubeleri ile İşletmelerin Devri Kapsamı Sorunlar ve Öneriler Gamze ÇETİN KORKUSUZ
Sermaye Şirketlerinde Azlık Hakları Fatih AYIK
Tarım Ürünleri Ticareti Ürün Senedinin Kıymetli Evrak Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi Erdem KARAMAN
Hal Hakem Heyetlerinin Geçmişten Günümüze Gelişimi ve Yönetişim Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi Nagehan ÖZSOY
Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinde Ambalajlama, Depolama ve Nakliye Standartları: Ülkemiz, Avrupa Birliği ve Seçilmiş Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi Şamil Burak ÇOBAN
Ülkemizde Tarım Ürünleri Ticareti: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Esma SAĞ
Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi ve 5957 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Elif Büşra GÜNGÖR
Tarımsal İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması İçin Uygulanan Politikaların Tarım Ürünleri Ticaretinde Meydana Getirdiği Etkilerin İncelenmesi Abdullah GÜLŞEN
Sebze ve Meyve Ticaretinde Üretici ve Tüketici Fiyatları Arasındaki Farkın Nedenleri ve Çözüm Önerileri Yunus KARAYEL
Sebze ve Meyve Ticaretinde Sözleşmeli Üretimin Analizi ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi Esra PULAT
Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sisteminin Tarım Sektörünün Finansmanındaki Rolü Bihter İLTER YURTOĞLU
E-Ticaret Elektronik Ticarette Güven Artırıcı Uygulamaların Türkiye’deki Konvansiyonel Ticaret Üzerine Etkileri Fatih OKAY
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (Kobi) Elektronik Ticarete Uyum Sağlamasında Devletin Rolü Ömer Faruk ERGÜN
E-Ticaret Elektronik Ticaret İşletmelerinde Lojistik Yönetiminin Önemi ve Geliştirilmesi Deniz BİLLUR
Dijital Pazarlama Yöntemlerinin Elektronik Ticarete Etkisi Feride Burçak ÖZTÜRK
Elektronik Ticaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri Mehmet KAYIŞ
Türkiye'de E Ticaret ve İnternet Hukukunun Gelişimi ve İncelenmesi Zinnur Kaya KARENOĞULLARI
Perakende Ticaret Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye'de Perakende Sektörü Banu YURTSEVENYENER
Küçük Ölçekli Perakende İşletmeler
Ve Finansman Kaynakları
Burak KAPLAN
Perakende Ticarette Dijital Dönüşümün İncelenmesi: Çok Kanallı Satış Gülay MUTLU
Türkiye'deki Perakendeciliğin E-Perakendeciliğe Geçme Eğilimleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hilal YILDIZ
Odalar ve Borsalar
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu Kavramı Karşısında Ticaret Borsalarının Durumu Mehmet Mücahit ARVAS
Almanya ve İngiltere Örnekleriyle Ticaret Odası Modellerine Genel Bir Bakış; Türkiye Modeli Hakkında Değerlendirmeler Özgür KARACAOĞLU
Finansal İstikrarın Sürdürülebilirliği Kapsamında Oda ve Borsa Sisteminin Verimliliğinin Tesisinin Sağlanması: 2009 Sonrası Burhanettin ERGÜL
Milletlerarası Ticaret Odası ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin Yapıları, İşleyişleri ve Türkiye’nin Bu Kuruluşlarla İlişkilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Uluslararası Faaliyetleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Remziye ÇALIŞKAN
Yerel Ticaretin Küresel Ekonomik Faaliyetlere Entegrasyonunda Ticaret Ve/Veya Sanayi Odalarının Rolü Ahmet AKÇINAR
Barter Sistemi Dünya Uygulamaları ve Ülkemizde Uygulanabilirliği Fırat ATAR
Sosyal Girişimciliğin Kavramsal Çerçevesi; Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Model Önerisi Saliha ÇAĞIL VAN
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı: Dünya ve Türkiye'deki İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ufuk AYKAÇ
Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitlelerden Finansman Sağlanması Yöntemi Sistemi, Ülke İncelemeleri, Mevzuat ve Uygulamaları Samet KORKUSUZ
Türkiye'de Kadın Girişimcilik: Mevcut Durum, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tuğçe GÜL
 
Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi
 
Hizmet Ticareti ve Tek Temas Noktaları Şenol SANCAK
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi ve Türkiye'deki Uygulamalar Özge SEVEN
KOBİ'lerin Kaynak İhtiyaçları ve Uluslararası Finansal Piyasalardan Yararlanma İmkanları Esma YAVUZ
  Türkiye'de Gayrimenkul Ticaretinin Gelişmiş Yurtdışı Örnekleri Kapsamında Değerlendirilmesi Muhammed Ali ÇELİK

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİNE WORD BELGESİ FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.