Ocak-Mart 2014

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerin dönemsel sonuçlarını gösteren İç Ticaret Bülteni hazırlanmıştır.
Söz konusu Bülten, Genel Müdürlüğümüzün ticaret şirketleri, ticaret sicili, sebze ve meyve ticareti, lisanslı depoculuk, oda ve borsalara yönelik faaliyetleri ile diğer faaliyetlerini kapsamaktadır.
2014 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan Bülten bu dönemden itibaren düzenli olarak üç ayda bir yayımlanacaktır.

İç Ticaret Bültenini indirmek için tıklayınız