Sebze ve Meyve Ticaretinde İstişare Süreci Kurumsal Bir Yapı Kazanıyor

“Tarladan sofraya, ticarette güven” sloganı ile uygulamaya konulan ve kamuoyunda “Hal Kanunu” olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, sebze ve meyve ticareti hakkında tüm taraflarla karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları değerlendirmek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili olan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Toptancı Hal Konseyi oluşturulmuştur.
 
Sebze ve meyve ticaretine ilişkin konuların en üst düzeyde istişare edileceği Toptancı Hal Konseyi’nin birincisiBakanlık Müsteşarımız Ziya ALTUNYALDIZ’ın Başkanlığında 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da toplanacaktır.
 
5957 sayılı Kanunun hazırlık ve uygulama sürecinde başarı ile yürütülen istişare sürecinin daha kurumsal bir yapıda sürdürülmesi, bu çerçevede, sebze ve meyve sektöründeki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
 
Toptancı Hal Konseyinde başta üreticilerimiz, komisyoncularımız, tacirlerimiz ve tüketicilerimiz olmak üzere sektörde yer alan tüm paydaşlar temsil edilmektedir. Bunun yanında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları da Konseyde yer almaktadır. Konseyin bu çok sesli yapısı, bir taraftan daha katılımcı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışını ortaya koymakta,  diğer taraftan, konuların etraflıca ele alınmasına, sorunlara ilişkin farklı çözüm önerilerinin ortaya konulmasına ve böylece ortak akla ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.