Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi

Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası Grubu ile yapılan işbirliği sonucunda, ülkemizin çoğunlukla az gelişmiş bölgelerinde kurulan, kurulacak olan veya faaliyet gösteren mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılmıştır.

Projenin, Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan ve kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inden az olan 43 ilde mikro işletmeler ile KOBİ’lerin yararlanacağı bir proje olması amaçlanmıştır. Mikro işletmelerin veya KOBİ’lerin, söz konusu 43 ilde kurulmuş olması, kurulacak olması veya faaliyet göstermesi Projeden faydalanabilmeleri için yeterlidir. Söz konusu işletme büyüklük tanımları AB mevzuatına göredir. 

BAKK Projesi üç bileşenden oluşmaktadır.

Birinci bileşen içerisinde Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye (KGF) sağlanacak 5 milyon avroluk kontra-garanti desteği ile teminat talebinde bulunan toplam 1500 mikro-işletmenin işletme başına maksimum 25.000 avroya kadar teminatlandırılmış krediye erişimi mümkün kılınmıştır. Proje sonunda mikro işletmelerin faydalanacağı miktar 37,5 milyon avro olacaktır.

İkinci bileşen kapsamında ise kredi başvurusunda bulunup teminatlandırma sorunu yaşayan mikro işletmeler ve KOBİ’ler için Avrupa Yatırım Fonu aracılığı ile sağlanacak toplam 25 milyon avroluk kredi garantisi desteği kullanılmaktadır. Projenin bu bileşeni kapsamında, teminat sorunu çeken toplam 2500 KOBİ, işletme başına maksimum 200.000 avroya kadar teminatlandırılmış krediye erişim imkanı bulacaktır. Sonuç olarak, sağlanan teminatla ve çarpan etkisiyle 500 milyon avro kredi hacmi yaratılması öngörülmüştür. Gelinen süreçte Projenin başarısının da etkisiyle Projeye sağlanan fonun artırılmasına karar verilmiş olup, nihai aşamada bu bileşen kapsamında oluşturacağı hacmin 900 milyon avroya ulaşacağı miktarda bir kaynak aktarımı yapılmıştır.

Son bileşen ise Projede yer alan paydaşların kapasite artırımı ile Projenin tanıtımı için tasarlanan bir bileşendir.
 

"6 Soruda BAKK" metne ulaşmak için tıklayınız.