Umumi Mağazacılık

Mevzuat Türü

Mevzuatın Adı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Kanun

Umumi Mağazalar Kanunu

13.08.1982 - 17781

Tüzük

Umumi Mağazalar Tüzüğü

28.09.1984 - 18529