Sebze ve Meyve Ticareti

 
Mevzuat Türü Mevzuat Adı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kanun 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 26.03.2010 - 27533
Yönetmelik Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik 07.07.2012 - 28346
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 12.07.2012 - 28351
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik 11.07.2012 - 28350
Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik 04.08.2012 - 28374
Tebliğ Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 04.08.2016 - 29791
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 21.09.2016 - 29834
Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ 28.10.2016 - 29871
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 03.10.2017 - 30199
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 27.12.2018 - 30638
Genelge Hal Kayıt Sistemi Genelgesi -
Hal Hakem Heyeti İşlemleri Sistemi Genelgesi -
Ürün Künyeleri Hakkında Genelge -
Ceza İşlemleri Hakkında Genelge -