Odalar ve Borsalar

Mevzuat Türü

Mevzuatın Adı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Kanun

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

01.06.2004 - 25479

 Yönetmelik

Borsa Muamelat Yönetmeliği

12.09.2005 - 25934

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.06.2008 - 26915

Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

16.09.2005 - 25938

İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik

27.06.2008 - 26919

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

08.01.2005 - 25694

Oda Muamelat Yönetmeliği

12.09.2005 - 25934

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

02.03.2005 - 25743

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.09.2005 - 25934

 Oda, Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

08.01.2005 - 25694

Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

16.12.2004 - 25672

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

19.01.2005 - 25705

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10.09.2008 - 26993

Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

01.03.2009 - 27156

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil Yönetmeliği

03.11.1994 - 22100

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği

05.08.1983 - 18126

Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

12.09.2005 - 25934

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.12.2004 - 25671

Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği

08.01.2005 - 25694

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

08.01.2005 - 25694

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

06.12.2013 - 28843

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

19.01.2005 - 25705

Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.04.2007 - 26485

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği

12.09.2005 - 25934

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

12.09.2005 - 25934

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

12.09.2005 - 2593

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

19.01.2005 - 25705

Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

12.02.2005 - 25725

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yönetmeliği

09.08.2004 - 25548