Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Ekim 2018 Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

16 Ekim 2018 Salı

19 Temmuz 2019

Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 17/01/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 10 uncu maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, 01/07/2018-30/09/2018 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 59 adet lisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 16.217.553,69-TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır. 
Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 30 Ekim 2018 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.
 
 
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 174.553,19
Arpa 3 TL/Ton/Ay 37.524,01
TOPLAM 212.077,20
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 897.898,41
Arpa 3 TL/Ton/Ay 86.188,38
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 2.795,92
Mercimek 3 TL/Ton/Ay 54.771,31
TOPLAM 1.041.654,02
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 107.513,27
TOPLAM 107.513,27
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 353.646,80
TOPLAM 353.646,80
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 594.483,02
Arpa 3 TL/Ton/Ay 82.370,26
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.359,01
TOPLAM 679.212,29
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 158.391,98
Buğday 3 TL/Ton/Ay 471.400,28
Mısır 3 TL/Ton/Ay 4.252,65
TOPLAM 634.044,91
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONAGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 30.921,09
Mısır 3 TL/Ton/Ay 3.743,64
TOPLAM 34.664,73
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 156.139,34
 
Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.672,67
Buğday 3 TL/Ton/Ay 196.342,95
TOPLAM 394.154,96
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 135.481,19
TOPLAM 135.481,19
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KÖSEOĞLU AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 117.033,28
Buğday 3 TL/Ton/Ay 86.864,56
TOPLAM 203.897,84
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KONYA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 68.959,17
Buğday 3 TL/Ton/Ay 110.431,88
Mısır 3 TL/Ton/Ay 228,40
TOPLAM 179.619,45
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAYSERİ ŞEKER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 41.019,57
Buğday 3 TL/Ton/Ay 569.630,88
TOPLAM 610.650,45
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MATLI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 34.858,36
Arpa 3 TL/Ton/Ay 157.150,25
Mısır 3 TL/Ton/Ay 152.552,01
TOPLAM 344.560,62
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZMEN HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 404.515,24 
TOPLAM 404.515,24 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SARAÇ HUBUBAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 228.033,49
Mısır 3 TL/Ton/Ay 4.793,80
Arpa 3 TL/Ton/Ay 83.172,36
TOPLAM 315.999,65
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YALNIZLAR AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 165.939,07
Arpa 3 TL/Ton/Ay 76.458,10
Mısır 3 TL/Ton/Ay 150,18
TOPLAM 242.547,35
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 325.050,42
TOPLAM 325.050,42
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARDİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 218.345,32
TOPLAM 218.345,32
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AKGÜLLER TAHIL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 92.852,57
Buğday 3 TL/Ton/Ay 47.515,27
TOPLAM 140.367,84
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ALTUNTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 169.027,29
Arpa 3 TL/Ton/Ay 152.407,05
TOPLAM 321.434,34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
AVS AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 177.977,40
Mısır 3 TL/Ton/Ay 193,54
TOPLAM 178.170,94
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
CEMAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 180.652,89
TOPLAM 180.652,89
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EDİRNE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 323.302,73
TOPLAM 323.302,73
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GİRESUN FINDIK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Fındık 10 TL/Ton/Ay 327.530,59
TOPLAM 327.530,59
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
HEKİMOĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 308.293,35
Arpa 3 TL/Ton/Ay 61.272,51
Mısır 3 TL/Ton/Ay 34,93
TOPLAM 369.600,79
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday
 
3 TL/Ton/Ay 532.385,54
Arpa
 
3 TL/Ton/Ay 2.742,82
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.570,90
TOPLAM 537.699,26
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 43.019,87
Arpa 3 TL/Ton/Ay 104.690,54
TOPLAM 147.710,41
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
LÜLEBURGAZ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 290.004,34
TOPLAM 290.004,34
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
NERGİZLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 471.968,96
TOPLAM 471.968,96
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZEKİZLER AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 139.136,23
Buğday 3 TL/Ton/Ay 298.498,95
TOPLAM 437.635,18
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SAFİRTAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 485.620,07
TOPLAM 485.620,07
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞAKİROĞLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 6.958,01
Buğday 3 TL/Ton/Ay 50.551,62
Arpa 3 TL/Ton/Ay 12.748,46
TOPLAM 70.258,09
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SELÇUKLU YILDIZI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 38.122,74 
Arpa 3 TL/Ton/Ay 24.022,85
TOPLAM 62.145,59
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TRAKYA EVREN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 742.044,57 
TOPLAM 742.044,57 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GÜZEL Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 356.819,11 
Mısır 3 TL/Ton/Ay 1.504,18
Arpa 3 TL/Ton/Ay 83.859,30
TOPLAM 442.182,59
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EVLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 134.822,96
Arpa 3 TL/Ton/Ay 56.369,36
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.270,65
TOPLAM 193.462,97
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RANA FARM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 15.466,10
Arpa 3 TL/Ton/Ay 15.809,81
Buğday 3 TL/Ton/Ay 91.309,31
TOPLAM 122.585,22
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
SANDIKÇI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mısır 3 TL/Ton/Ay 137.151,28
Buğday 3 TL/Ton/Ay 314.632,85
TOPLAM 451.784,13
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KIZILTEPE AGRO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 215.864,01
TOPLAM 215.864,01
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 281.433,98
Mısır 3 TL/Ton/Ay 6.762,77
TOPLAM 288.196,75
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MUTLU GRAİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 286.847,40
TOPLAM 286.847,40
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÖZBUĞDAY Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 15.031,53
TOPLAM 15.031,53
 
  
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 222.693,04
Arpa 3 TL/Ton/Ay 19.314,68
TOPLAM 242.007,72
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MY SİLO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 567.228,03
Arpa 3 TL/Ton/Ay 31.844,82
TOPLAM 599.072,85
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ŞİMALA Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 97.702,93
Arpa 3 TL/Ton/Ay 48.945,10
Mısır 3 TL/Ton/Ay 147,44
TOPLAM 146.795,47
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 495.644,19
Mısır 3 TL/Ton/Ay 2.038,64
TOPLAM 497.682,83
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TEZCAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 86.113,46
TOPLAM 86.113,46
 
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
UNSAN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 238.986,41
TOPLAM 238.986,41
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
YUSUF ZENGİN Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 64.140,50
Arpa 3 TL/Ton/Ay 27.470,03
Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.592,14
TOPLAM 97.202,67
 
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ERGÜNLER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 138.478,27
Arpa 3 TL/Ton/Ay 53.157,06
Mısır 3 TL/Ton/Ay 83,48
TOPLAM 191.718,81
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
RUHBAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 133.241,36
Arpa 3 TL/Ton/Ay 40.112,21
TOPLAM 173.353,57
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Polat Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 134.014,07
TOPLAM 134.014,07
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Altılar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 41.791,43
Arpa 3 TL/Ton/Ay 30.077,83
TOPLAM 71.869,26
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Altınagro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 53.522,05
TOPLAM 53.522,05
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Sivas Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Buğday 3 TL/Ton/Ay 30.760,64
Arpa 3 TL/Ton/Ay 11.883,80
TOPLAM 42.644,44
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Sönmezler Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 29.136,19
TOPLAM 29.136,19
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Aysan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 38.949,00
TOPLAM 38.949,00
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Tekbaşlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 29.345,78
TOPLAM 29.345,78
 
 
 
 
Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
Hacı Emin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Mısır 3 TL/Ton/Ay 5.402,21
TOPLAM 5.402,21