Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı görüşe açıldı

Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı görüşe açıldı.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırılarak hazırlanan “Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı” 22/09/2016 tarihi itibarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açılmıştır.
Tebliğ Taslağı Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.
İlgililerden gelecek görüşlerin değerlendirilmesinin ardından Tebliğ Taslağına son hali verilecektir.
Tebliğ Taslağında ön plana çıkan başlıca hususlar şöyledir:

Kayıtlı e-ticaret siteleri geliyor, vatandaşlarımızın e-ticaret siteleri ve işletmeler hakkında daha hızlı ve güvenli bilgi edinebilmesi sağlanıyor.
Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak.

Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü ve ödeme yöntemleri gibi bilgiler Tebliğ kapsamında Bakanlığa bildirilecek.
Bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilerin “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayımlanması ve vatandaşlarımızın bu ortamdan bilgilendirilmesi sağlanacak.

E-ticaretin gelişimini değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistikler oluşturuluyor.

Ülkemizde e-ticaretin farklı ticaret türlerinde ve mal/hizmet sektörlerinde gelişimini izlemek bu alandaki verilerin eksikliğinden dolayı sağlıklı şekilde yapılamamaktadır. Düzenleme ile e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistiki veriler ayrıntılı şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kuruluyor.
Elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi ve Tebliğ kapsamında bildirim yapılabilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kurulacak. Tebliğ uyarınca bildirimde bulunması öngörülen işletmeler ETBİS’e, www.eticaret.gov.tr” adresi veya e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilecek.

Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Taslağı için TIKLAYINIZ.