Bandırma'da Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi


Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin tanıtılması ve sistemde gelinen aşama ile öngörülen hedeflerin paylaşılması amacıyla 23/06/2014 tarihinde Bandırma Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Genel Müdürümüz Dursun COŞKUNÇELEBİ lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemine yönelik geniş kapsamlı bilgilendirmede bulundu.
Bu sistem ile ürünlerin kaliteleri belirlenerek sağlıklı ve sigortalı ortamlarda depolanacağını, üreticilerin ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde elden çıkarmak zorunda kalmayacağını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanacağını, ürün sahiplerinin ellerindeki ürün senetlerini teminat olarak göstererek kredi alabileceğini ve gelişmiş bir piyasanın oluşacağını vurgulayan COŞKUNÇELEBİ, “Bakanlığımızdan kuruluş izni alan lisanslı depo işletmesi sayısı 14’e, lisans alarak faaliyete geçen işletme sayısı ise 5’e ulaştı. Aralarında Bandırma Ticaret Borsasının da bulunduğu 8 adet ticaret borsasını da ürün senetleri konusunda yetkilendirdik. Şu anda toplam lisanslı depo kapasitemiz 215 bin tona ulaştı. Diğer işletmelerimize de lisans verilmesiyle lisanslı depo kapasitesi 500 bin tonu aşacak. Ürünleri temsilen elektronik ürün senedi (ELÜS) oluşturulması uygulamasını başlattık. Kısa süre içinde tüm lisanslı depo işletmeleri ve yetkilendirilen ticaret borsalarında elektronik ürün senedine geçilecek.” dedi.
Sistemin geliştirilmesine yönelik son dönemde yürütülen çalışmalara ve önümüzdeki dönemdeki hedeflere de değinen COŞKUNÇELEBİ, “Ürün senedi alım satımlarındaki vergi istisnalarının süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı. Şu anda depolama ücretlerinin bir bölümünün sistem yerleşinceye kadar sübvanse edilmesine yönelik çalışıyoruz. İnşallah, kısa süre içinde depolama ücreti sübvansiyonunu hayata geçireceğiz. Ayrıca, elektronik ürün senedi alım satımında fatura düzenleme zorunluluğunun kaldırılması ve tarımsal desteklerin elektronik ürün senetleri üzerinden verilmesine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde uluslararası boyutta faaliyet gösterecek bir ürün ihtisas borsasının kurulmasını, ürün senetlerinin alternatif bir yatırım aracı haline gelmesini ve lisanslı depoculuk sistemi konusunda bölgemizdeki diğer ülkelerle işbirliği yapılarak Ülkemizin tarım ürünleri ticaretinde çok önemli merkez haline getirilmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.